Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019

 • Tomáš Líbal Tomáš Líbal
V současné době neexistují žádné termíny
 • Právo
 • Účetnictví a daně

Seznamte se s aktuálním stavem právní úpravy elektronické evidence tržeb po novele zákona.

Cíl semináře

Seznámit se s aktuálním stavem právní úpravy elektronické evidence tržeb po novele zákona. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.

Komu je seminář určen

Pro subjekty, které přijímají platby v hotovosti, šekem, směnkou apod. ale zatím se ně povinnost evidovat tržby nevztahovala (tzv. 3. a 4. fáze EET). Změny zákona se vztahují i na subjekty, které již v EET své tržby evidují, tj. poplatníky o oborech ubytování, stravování, maloobchodu a velkoobchodu (tzv. 1 a 2. fáze EET).

Program

Polodenní seminář 9:00 - 13:00 hod

 • Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
 • Praktické dopady nálezu Ústavního soudu ve vztahu k zákonu o evidenci tržeb v roce 2018 a 2019
 • Otázky související s kombinací tržeb spadajících do různých fází EET, tzv. minoritní a hlavní činnost provozovny
 • Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb - kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence
 • Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.
 • Způsob fungování EET- běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
 • Novela zákona o evidenci tržeb a nařízení vlády v souvislosti s EET
 • Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET
 • Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)
 • Pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET
 • Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH
 • EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu
 • Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci
 • Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení
 • Diskuze

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka.

Tomáš Líbal

Tomáš Líbal

Oborem účetnictví a daněmi se zabývá od roku 1991. Odpřednášel tisíce hodin v nejrůznějších kurzech a seminářích zaměřených na účetnictví a daně. Poradenské služby zaměřené na účetnictví a daně poskytl desítkám firem. Jako autor a spoluautor se podílel na několika publikacích, učebních pomůckách a mnoha článcích zveřejněných v odborném tisku.