Online seminář: Finanční analýza pro účetní – buďte partnerem managementu firmy

  • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
  • Účetnictví a daně

O výsledky finanční analýzy se zajímá management společnosti, ale také akcionáři, banky, obchodní partneři či potenciální investoři. Jelikož zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především informace z finančního účetnictví, postavení účetních specialistů při poskytování kvalitních informací pro manažerská rozhodování nabývá na významu.

Cíl semináře

Hlavním přínosem tohoto kurzu je umožnit účetním poskytnout kvalitní informace podstatné pro management firmy s použitím efektivního nástroje finanční analýzy. Na školení získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými ekonomickými a finančními manažery. Naučíme vás vidět ve výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy. Získáte praktické dovednosti, jak předávat informace, které z účetnictví zajímají manažery a co z nich potřebují vyčíst. Zvládnete jednoduchou metodiku finanční analýzy s využitím informací z účetní závěrky existujícího subjektu na příkladu obchodní a výrobní firmy.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním specialistům účtujícím podle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ať už máte zkušenosti s finanční analýzou nebo se jí budete nově věnovat, přijďte si ověřit, zda v praxi využíváte nejvhodnější postup. Seminář je užitečný také aktivním účetním, kteří si chtějí stále udržovat svůj rozhled a zvyšovat svou přidanou hodnotu na trhu.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

  • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy a jejich provázanost pohledem manažera
  • Výsledky hospodaření v účetním a manažerském pojetí
  • Charakteristiky finančního zdraví firmy
  • Analýza likvidity na základě rozvahy
  • Analýza zadluženosti na základě rozvahy
  • Analýza aktivity na základě údajů z rozvahy a výsledovky
  • Analýza rentability na základě rozvahy, výsledovky a výkazu o peněžních tocích
  • Komplexní příklad vyhodnocení ekonomického zdraví firmy na základě rychlého testu bonity

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

Pá 14.5.2021

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .