Horké aktuality v účetnictví a daních 2019/2020

 • Ing. Lenka Dvořáková Ing. Lenka Dvořáková
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

Každý nový rok sebou nese mnoho legislativních změn, které se mohou promítnout do všech oblastí podnikatelské praxe (účetnictví, daně, mzdy atd.). Právě s těmito změnami na rok 2020 a především s jejich problematickými oblastmi se můžete seznámit na tomto semináři. Součástí programu je také shrnutí nejdůležitějších změn v roce 2019.

Cíl semináře

Cílem semináře je provést účastníka, nemajícího čas sledovat všechny nadcházející změny světem těchto změn, majících dopad na každodenní podnikatelskou praxi. Na semináři získá účastník stručný avšak ucelený přehled změn v daních, účetnictví a v mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2020 a bude zároveň informován o připravovaných změnách. Součástí programu je také shrnutí nejdůležitějších změn v roce 2019. Změn je každým rokem stále více, a proto program semináře je opravdu nabitý důležitými a aktuálními informacemi.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro ekonomy, finanční účetní, manažery a další zájemce, kteří potřebují získat rychlý, přehledný a ucelený přehled o aktuálních a připravovaných změnách v účetnictví a daních.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Zdaňování příjmů právnických a fyzických osob:
  • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2019,
  • připravované změny na rok 2020.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty:
  • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2019,
  • připravované změny na rok 2020.
 • Novinky v oblasti účetnictví:
  • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2019 a připravované změny pro účetní období započaté v 2020,
  • shrnutí změn v zákoně o účetnictví, prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. a interpretacích Národní účetní rady.
 • Mzdová problematika:
  • minimální mzda a průměrná mzda od 1. 1. 2020 a související změny,
  • změny v oblasti pojistného,
  • další změny.

Program může být upraven a doplněn dle vývoje nové legislativy.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Dvořáková

Ing. Lenka Dvořáková

daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ), člen Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky. Vystudovala ekonomickou vysokou školu (Ing.) se zaměřením na “účetnictví a finanční řízení podniku”. V účetnictví se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář. Je přihlášena k etickému kodexu KDP ČR a KCÚ a je také přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání u obou organizací.