Jak nastavit transferové ceny a jak je obhájit před finančním úřadem

 • Ing. Michal Jelínek, Ph.D. Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Nově mají daňoví poplatníci povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Váš přínos:

 • Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen. 

Komu je seminář určen

Jednatelé, finanční ředitelé, zaměstnanci finančních oddělení

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Legislativní rámec převodních cen
  • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
  • EU Code of Conduct
  • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR
  • Arbitrážní konvence
  • Definice kapitálově a jinak spojených osob
 • Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen
  • Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
  • Vztah rizika a cenové kalkulace
  • Nový přístup k uplatňování metod dle OECD
  • Případová studie
 • Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám
  • Typický průběh daňové kontroly
  • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
  • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
  • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)
  • Případová studie
 • Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol
  • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
  • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Po ukončení magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil do společnosti Ernst & Young, následně pracoval ve společnosti BDO Tax. Od roku 2012, kdy ukončil dokotroské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako vedoucí partner ve společnosti AUDIT PROFESIONAL zodpovědný za oblast transferových cen. Transferovým cenám se věnuje od roku 2006.
Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti mezinárodního zdanění. Třikrát publikoval odborné eseje v Bulletinu Komory daňových poradců, dále mu vyšlo několik článků v magazínech Ekonom a Euro.
Na Vysoké ekonomické škole v Praze pět let vyučoval problematiku mezinárodního zdanění, také se věnoval výzkumu v oblasti převodních cen. Připravil a byl jedním ze školitelů v rámci vzdělávacího modulu "Transferové ceny" určeného pro české finanční úřady. Nadále se podílí na přípravách vzdělávacích modulů pro finanční ředitele, které jsou realizovány vzdělávacími agenturami a působí jako jeden z lektorů.