Komunikace pro manažery v praxi – od řízení k vedení (workshop)

 • Lenka Jedličková Lenka Jedličková
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Veřejná správa
 • Soft skills - měkké dovednosti

Manažeři často své týmy spíše řídí nežli vedou. Proto často dochází k závislosti na svých nadřízených, nekompetentnosti k samostatnému jednání či neschopnosti řešit samostatně zadané úkoly či zadání. Díky využití několika málo principů koučovacího přístupu při vedení lidí lze dosáhnout zkompetentnění a osamostatnění, větší sebedůvěře, ale i proaktivitě podřízených. Zároveň lze řešit obtížné situace a náročné hovory citlivě s minimálním množstvím negativních emocí.

Cíl semináře

Smyslem tohoto tréninku je nabídnout manažerům jiný způsob komunikace, který se čím dál častěji ukazuje jako užitečnější oproti vysloveně autokratickým či přespříliš přátelským stylům jednání. Uplatňování moci a autority je základním kamenem práce každého manažera, ale je zapotřebí s ní zacházet citlivě a zodpovědně. Účastníci zjistí, jak vést různé náročné rozhovory se svými podřízenými, jak delegovat úkoly, nebo jak zadávat úkoly jednodušeji a srozumitelněji. Docílí větší spokojenosti podřízených, větší otevřenosti v komunikaci, ale i důvěry a loajálnosti a zlepšení firemního prostředí.

Komu je seminář určen

Vedoucím pracovníkům, kteří chtějí se svými podřízenými komunikovat a pracovat ještě efektivněji

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Úvodní naladění a sestavení objednávky ze strany účastníků a lektora
 • Krátké rozcvičení a zjištění úrovně dovedností a způsobu myšlení účastníků
 • Komunikace s podřízenými a její principy
 • Práce s otázkami – ukázka a zážitek, jak intenzivně lze vést rozhovory a řešit obtížné situace otázkou
 • Trénink aktivního naslouchání a vedení hovoru
 • Práce s podřízenými v emocích
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Různé přístupy vedoucích pracovníků k podřízeným a jejich užitečnost v praxi
 • Využití koučování ve firemní praxi
 • Plánování osobního rozvoje každého z účastníků

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka. 

Lenka Jedličková

Lenka Jedličková

Pomáhám nejen obchodníkům a manažerům vyjadřovat se efektivněji a dosahovat užitečných výsledků s důrazem na lidskost a profesionalitu zároveň. Nabízím účastníkům možnost zamyslet se nad užitečností jejich stylu komunikace a obchodování. Dále pomáhám jednotlivcům i firmám vytvářet a udržovat kvalitní vztahy a objevovat zdravější způsoby myšlení a chování napříč celou organizací.