Náhrada škody v pracovním právu prakticky

 • Mgr. Veronika Odrobinová Mgr. Veronika Odrobinová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Právo

Na semináři prakticky a na konkrétních případech srozumitelně vysvětlíme, jak funguje povinnost nahradit škodu a za jakých podmínek se uplatní. Vše bude ilustrováno na příkladech soudních rozhodnutí z praxe. Seznámíme vás se správnou praxí a s tím, čemu je lépe se vyhnout.

Cíl semináře

Účastníci se naučí, jak vzniku škody předcházet a jak nejlépe předem upravit postavení zaměstnavatele. Dozví se, jak řešit situace, kdy dojde ke vzniku škody. Na semináři bude vysvětlena také povinnost zaměstnavatele k náhradě škody v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání a to, jak má zaměstnavatel postupovat, pokud dojde k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Vše bude ilustrováno na příkladech z běžného života, judikatury i praxe kontrolních orgánů.
Na praktických případech bude předvedeno rovněž nejčastější pochybení zaměstnavatelů v této oblasti a popsáno, jak se tato pochybení sankcionují. Účastníci budou upozorněni na aktuální judikaturu v této oblasti. Zvláštní důraz bude kladen na změny právní úpravy z podzimu 2015 v této oblasti.

Komu je seminář určen

Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, právníkům, personalistům a interním auditorům

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • povinnost zaměstnance nahradit škodu
 • prevenční povinnost, obecná povinnost nahradit škodu, odpovědnost za ztrátu svěřených věcí a odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
 • povinnost zaměstnavatele nahradit škodu,
 • prevenční povinnost, obecná povinnost, škoda na odložených věcech,
 • povinnost nahradit škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání (liberace, rozsah),
 • postup v případě pracovního úrazu, povinnosti a doporučení
 • povinné pojištění odpovědnosti
 • diskuze a zodpovězení dotazů.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Veronika Odrobinová

Mgr. Veronika Odrobinová

je partnerkou advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners od roku 2013. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů" nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Veronika je místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association.