Nekontaktní dodavatel a nárok na odpočet DPH

 • Ing. Jan Matějka Ing. Jan Matějka
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

Bohužel celkem často dochází k tomu, že dodavatel se správcem daně nekomunikuje a je pro něj nekontaktní. Z principů fungování společného systému DPH vymezených Soudním dvorem EU přitom vyplývá, že „nekontaktnost“ dodavatele pro správce daně by neměla mít pro odběratele v daňovém řízení žádné důsledky. V praxi však značný počet takových případů končí daňovým doměrkem na straně odběratele. Takový způsob výběru daně se sice může jevit jako efektivnější, na druhou však může být nespravedlivý.

Cíl semináře

Cílem semináře je pokusit se vymezit podmínky, za kterých může odběratel v případě „nekontaktnosti“ dodavatele pro správce daně prokázat nárok na odpočet daně. Plnění daňových povinností dodavatelem a jeho spolupráce se správcem daně sice nespadá mezi zákonné podmínky pro přiznání nároku na odpočet daně vymezené zákonem o DPH, těžištěm sporu mezi správcem daně a odběratelem se však mnohdy stává otázka prokázání osoby dodavatele. Správce daně zpravidla postupuje tak, že z „nekontaktnosti“ dodavatele pro správce daně vyvozuje důsledky spočívající v přenesení důkazního břemene na stranu odběratele, který však není schopen důkazní břemeno ohledně osoby dodavatele unést. Správce daně se přitom může opřít o rozsáhlou judikaturu Nejvyššího správního soudu, která prokázání osoby dodavatele řadí mezi zákonné podmínky pro přiznání nároku na odpočet daně. V takovém případě se odběratel ocitá ve svízelném postavení, ve kterém mu vedle preventivních opatření (vytváření tzv. „auditní stopy“) může pomoci i judikatura Soudního dvora EU. Téma „nekontaktnosti“ dodavatele pro správce daně úzce souvisí s problematikou daňových podvodů a především s otázkou rozsahu důkazního břemene daňového subjektu.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména daňovým subjektům v postavení odběratele, pracovníkům správců daně  a všem zájemcům o aktuální téma, které je častým předmětem daňových sporů.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Nárok na odpočet daně
  • Nárok na odpočet daně dle Směrnice Rady
  • Nárok na odpočet daně dle zákona o DPH
  • Hmotněprávní podmínky podle SDEU
  • Hmotněprávní podmínky v judikatuře NSS
  • Rozsah důkazního břemene daňového subjektu v judikatuře NSS
  • Daňový doklad
  • Zvláštní odchylující se opatření a jejich proporcionalita
 • Prokazování nároku na odpočet daně
  • Podmínky požadované Směrnicí Rady
  • Podmínky požadované zákonem o DPH
 • Podmínka deklarovaného dodavatele
  • Rozsudky SDEU
  • Argumentace NSS
  • Zaplacení daně dodavatelem
  • Problematika deklarovaného dodavatele ve vztahu k daňovému podvodu

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Jan Matějka

Ing. Jan Matějka

Lektor je od roku 1997 daňovým poradcem. Specializuje na problematiku správy daní. Jako zástupce absolvoval velký počet daňových řízení a soudních sporů se správci daně. Publikoval v časopise E+M Ekonomie a Management, přednášel zejména pro regionální a okresní hospodářské komory.