Nový Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo

V praxi se ukazuje, že největším problémem GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (účinného od 25.5.2018) je slovo „obecné“ v jeho názvu. Z tohoto důvodu vychází v jednotlivých členských státech EU jednak výkladová stanoviska či doporučení příslušných dozorových úřadů (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ), jednak pro soulad s právním prostředím členského státu také speciální adaptační zákony. Tyto adaptační zákony mohou definovat např. pravomoci a působnosti dozorových orgánů, pravidla a výjimky při zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo při zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Cíl semináře

Dne 5.12.2018 takový adaptační zákon schválila Poslanecká sněmovna ČR a cílem tohoto semináře je účastníky seznámit s jeho dopady do podmínek ochrany osobních údajů v ČR. Tento seminář je rovněž zaměřen na povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů ve vazbě na subjekty údajů a jejich práv, mimo jiné také ve vztahu k výkonu dozorových působností ÚOOÚ.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Základní pojmy
 • Praktické dopady, nejčastější otázky
 • Co přinese nový adaptační zákon v ČR
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Doložení záruk GDPR zpracovatelem
 • Předávání osobních údajů třetím osobám
 • Práce s osobními údaji ve firmě či organizaci
 • Co očekávat od dozorových orgánů a jejich stanoviska
 • První pokuty, rizika pokut a jak je minimalizovat
 • Přestupky v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů, trestně-právní odpovědnost PO
 • Diskuze, doporučení

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).