Finanční analýza pro manažery – jak jsme jako firma na tom?

  • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 20.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
  • Účetnictví a daně

Aktuální situace s četnými omezeními kladou na firmy nebývalé nároky. Dopady krize pocítí řada firem. Nyní je zcela zásadní dobře rozumět finanční stránce firmy a uchopit finanční řízení umožňující firmám ekonomické dopady energetické krize, vysoké inflace a pandemie ustát. Naučíme Vás, jak v rozvaze a výsledovce vyčíst, jaké jsou silné a slabé stránky firmy a jak si vytvořit akční plán pro přečkání krize.

Cíl semináře

Srozumitelně a na praktických příkladech vás provedeme metodikou, jak zjistit finanční kondici firmy, s jakou firma do krize vstupovala, jaké jsou hlavní charakteristiky jejího finančního zdraví, kterých je dobré si všímat, a díky tomu přijímat rozhodnutí důležitá pro řízení firmy. Rentabilita a solventnost nabývají v souvislosti k ekonomickou krizí nového významu. Naučíme Vás opřít se o čísla z účetní závěrky a hodnoty v rozvaze a výsledovce využít při plánování ekonomického směřování firmy v nejbližších týdnech.
Tento online seminář je zaměřen na porozumění čísel v rozvaze a výsledovce, jejich vzájemných souvislostí a kladení správných otázek, kterými jsou například: „Je firma bohatá a má dluhy pod kontrolou?“, „Je firma schopna platit svým obchodním partnerům a zaměstnancům?“, „Nepodlomí investice zdravý růst firmy?“.

Komu je seminář určen

Online seminář je určen pro manažery privátního sektoru pro různé obory činnosti. Seminář je vhodný pro každého, kdo ovlivňuje chod firmy a (spolu)určuje její ekonomickou životaschopnost – všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

  • Životaschopná firma – peníze nebo zisky.
  • Výnosy a náklady – účetní versus manažerský pohled.
  • Potenciál výkonu firmy a pracovní kapitál – majetek a likvidita.
  • Bohatství nebo dluhy – finanční stabilita a solventnost firmy.
  • Řízení cash flow – potřeba vyvolaná krizí.
  • Možnosti uvolnění likvidity – možnosti a příklady z praxe.
  • Akční plán – klíčové kroky, jak ustát krizi.
  • Připravená firma – podklady ke zvládnutí situace.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

Út 20.9.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.