Online seminář: Monitoring zaměstnanců a jejich osobní údaje

 • Mgr. Veronika Odrobinová Mgr. Veronika Odrobinová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Školství
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Na semináři prakticky a na konkrétních případech srozumitelně vysvětlíme, jak je možné legálně monitorovat zaměstnance a jak lze zpracovávat jejich osobní údaje Vše bude ilustrováno na příkladech soudních rozhodnutí z praxe. Seznámíme vás se správnou praxí a s tím, čemu je lépe se vyhnout.

Cíl semináře

Účastníci se naučí, jakým způsobem je možné zaměstnance kontrolovat a monitorovat a jaké prostředky jsou již nezákonné. Výklad pokryje oblast od kontrol zaměstnanců na home office, osobních prohlídek přes sledování elektronické pošty a aktivit na internetu, GPS a kamery až po biometrické systémy. Budeme se zabývat zpracováním osobních údajů zaměstnanců (GDPR), včetně jejich sdílení se společnostmi z koncernu a právy a povinnostmi s tím související. Osvětlíme Vám aktuální praxi a názory Úřadu pro ochranu osobních údajů a Sboru pro ochranu osobních údajů a sankce, které Vám hrozí při porušování povinností. Na praktických případech bude předvedeno rovněž nejčastější pochybení zaměstnavatelů v této oblasti. 

Komu je seminář určen

Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, právníkům, personalistům a interním auditorům

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • proč kontrolovat zaměstnance
 • právní rámec
 • osobnostní práva zaměstnanců
 • ochrana osobních údajů (GDPR)
 • osobní prohlídky zaměstnanců
 • prohlídky pracovních míst, šaten a jiných podobných prostor
 • kontrola zaměstnanců v režimu home office
 • kontrola na alkohol a drogy
 • odposlech a záznamy telefonů
 • nahrávání zaměstnanců
 • kontrola korespondence zaměstnanců (dopisy, emaily)
 • aktivity zaměstnanců na internetu
 • sociální sítě
 • GPS a lokátory
 • kamerové systémy
 • diskuze a zodpovězení dotazů.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Mgr. Veronika Odrobinová

Mgr. Veronika Odrobinová

je partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou „Komentáře zákoníku práce" nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Veronika je místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association.

Út 19.10.2021

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .