Právní minimum pro stavbyvedoucí

 • JUDr. Petra Adámková, Ph.D. JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 12.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
 • Stavebnictví

Stavbyvedoucí zajišťuje odborné vedení stavby a jeho pozice sebou nese řadu povinností, nejen z pohledu stavebního zákona, ale i z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, zodpovídá i za dodržení smluvních ujednání stavební zakázky samotné. Poskytnout stavbyvedoucím nezbytné právní minimum pro kvalitní a bezproblémový výkon je náplní tohoto semináře.

Cíl semináře

Seminář je určen zaměstnancům stavebních firem, které mají povinnost zabezpečit odborné vedení staveb kvalifikovanou osobou – stavbyvedoucím. Znát své povinnosti, míru odpovědnosti, sankce, které v případě porušení povinností nastupují, je předpokladem kvalitního a bezproblémového výkonu této náročné pozice.
S ohledem na často měnící se legislativu, technické požadavky na stavby a výrobky není snadné orientovat se ve všech změnách, a právě přehledné seznámení účastníků s důležitými právními předpisy, vztahujícími se k činnosti stavbyvedoucího, připravované elektronizaci stavební správy, elektronického vedení stavebního deníku a změn které do činnosti stavbyvedoucího přinesl nový stavební zákon je cílem semináře. Je lepší být připraven než nepříjemně překvapen.

Komu je seminář určen

Seminář je určen stavbyvedoucím nebo mistrům na stavbách

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Stavbyvedoucí a jeho role v procesu realizace stavby
  • důležité právní předpisy vztahující se k činnosti stavbyvedoucího
  • povinnosti stavbyvedoucího dle SZ a jejich vliv na činnost stavbyvedoucího
  • odpovědnost stavbyvedoucího správněprávní, trestněprávní, pracovněprávní, disciplinární, občanskoprávní v kontextu soudní praxe
 • Podklady pro realizaci stavby
  • projektová dokumentace – druhy, význam pro činnost stavbyvedoucího
  • stavební deník, pravidla pro jeho vedení, elektronizace postupů
  • rozhodnutí a jiná opatření – vliv na realizaci stavby
 • Smlouvo o dílo
  • jak úspěšně pracovat se smlouvou o dílo
  • předmět díla, jeho změny, vícepráce
  • kontrola provádění díla, komunikace s TD
  • předání díla, vady díla 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u Veřejného ochránce práv. Od roku 2009 se ve své praxi specializuje na stavební právo, zejména se věnuje lektorské a konzultační činnosti. Od roku 2003 je členkou zkušební komise pro oblast právo u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), zkušební místo Brno, lektorkou vzdělávacích seminářů ČKAIT v rámci CŽV, lektorkou přípravných seminářů ke zkoušce odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Po 12.12.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.