Online seminář: Smlouva o dílo – jak se vyhnout soudnímu sporu

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Stavebnictví

Smlouva o dílo je pravděpodobně nejvyužívanějším a nejvíce frekventovaným instrumentem právní praxe. Zároveň také ale platí, že se stává často předmětem relativně širokého počtu soudních i rozhodčích sporů – ačkoliv to na první pohled není patrné, vytvořit dobrou smlouvu o dílo není vůbec jednoduchá záležitost. Náš nový seminář je právě z tohoto důvodu věnován komplexnímu výkladu této právní úpravy vztahů v občanském zákoníku. Dozvíte se praktické informace, které je vhodné mít na paměti při tvorbě, uzavírání a realizaci smluv o dílo včetně postupů při provádění díla či následných reklamacích, a to jak z pohledu objednatele, tak i zhotovitele.

Cíl semináře

Typická situace z praxe je následující: zástupci dvou společností se v první fázi vzájemně „ostřelují“ v e-mailové nebo klasické písemné komunikaci, v druhé fázi již stojí před soudem. Předmětem sporu je dodávka zboží, které dle jedné strany nesplňuje požadavky na kvalitu, dle druhé strany jde o chybnou manipulaci. Ve smlouvě o dílo jsou sice odstavce zabývající se kvalitou a zárukou, ale jsou sepsány příliš vágně, navíc části zabývající se procesem reklamace ve smlouvě úplně chybí. Obě strany nyní musí dokázat soudu, která z nich má pravdu, což ale znamená vynaložit nemalé náklady na právní služby nebo soudní znalce. Pokud vám to zní povědomě nebo se nechcete do podobné situace dostat, zúčastněte se našeho semináře.

Komu je seminář určen

podnikoví právníci, pracovníci obchodních oddělení, pracovníci top managementu

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

 • Právní režim smluv, předsmluvní odpovědnost
 • Kontraktační proces
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Předmět smlouvy o dílo a jeho vymezení oproti jiným smlouvám
 • Povinnosti zhotovitele a subdodavatele
 • Přechod nebezpečí k předmětu díla
 • Odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě
 • Obchodní podmínky a obchodní zvyklosti
 • Vícepráce a jejich úhrada
 • Provedení díla, předání a převzetí díla, vady díla, reklamace
 • Cena díla, splatnost, zádržné
 • Dílo s nehmotným výsledkem
 • Utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Út 27.4.2021

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .