Online seminář: Velká novela Zákoníku práce

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Velká novela zákoníku práce přináší zásadní změny do některých institutů pracovního práva.
Její účinnost je v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.
Novela zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, řeší problematické doručování v pracovně právních vztazích, snižuje administrativní náročnost kladenou na zaměstnavatele, přičemž reaguje na požadavky praxe a harmonizuje tento předpis s požadavky evropského práva.

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přinese, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů a upozornit je na oblasti, které zaznamenají posun oproti dosavadní úpravě. Součástí semináře bude rovněž výběr aktuálních otázek řešených v nejnovější judikatuře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním a všem dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

 • Postavení vedoucích zaměstnanců
 • Skloubení osobního a pracovního života, sdílená pracovní místa, práce z domova
 • Nový způsob výpočtu dovolené, poměrná část dovolené, krácení a převádění dovolené
 • Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené
 • Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání
 • Přechod práv a povinností při fúzích, změně činnosti a při změnách dodavatele
 • Novinky v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb z jiných států EU do ČR (a naopak); vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU
 • Pracovní volno na sportovní tábory
 • Nová judikatura a nejnovější aktuality v pracovněprávní oblasti

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Odkaz na záznam semináře obdržíte následující den e-mailem. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorce. V případě, že nestihnete položit dotaz lektorce v průběhu semináře, můžete se dotázat písemně e-mailem na adrese info@eduzone.cz do 24 hodin po skončení on-line semináře. 

 

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Čt 8.10.2020

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .