Osobní údaje zaměstnanců ve světle GDPR

 • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Informační technologie

Problematika nakládání s osobními údaji zaměstnanců není v právních předpisech detailně a jednoznačně upravena, a to ani v evropském nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabylo účinnosti 25.5.2018. O to je pro zaměstnavatele složitější se v celé problematice zorientovat s tím, že určitá pravidla vyplývají ze stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudních rozhodnutí.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále by měli účastníci dostat návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy. To je důležité zejména s ohledem na GDPR, které klade na příslušnou dokumentaci (zejm. informace a souhlasy) vyšší požadavky, pokud jde o její obsah a srozumitelnost.

Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které nově kontrolují a sankcionují i inspektoráty práce. Ty přitom mohou mít i jiný – striktnější – přístup než Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména nelze vyloučit, že třeba i několik let řádně zaregistrovaný kamerový systém bude přesto inspekcí práce posouzen jako nepřiměřené narušení soukromí zaměstnanců.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personalistům a HR manažerům ze soukromých společností, ale i veřejných organizací. V neposlední řadě je určen firemním právníkům a správcům ICT systému.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 16:00 hod

 • Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • zhodnocení právní úpravy v ČR
  • provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • rizika porušení zákona
 • Výklad úpravy GDPR - základní principy a hlavní změny
  • hlavní změny nové právní úpravy, zejména představení nových institutů, například funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nebo povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování
  • informační povinnost vůči zaměstnancům, potřeba jejich souhlasu
  • předávání údajů zaměstnanců externím obchodním partnerům
  • povinnost zabezpečit osobní údaje
 • Praktické nakládání s údaji zaměstnanců - typické případy zpracování údajů zaměstnanců
  • nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení, kdy je k uchovávání živo)
  • vedení osobního spisu zaměstnance
  • používání fotografií zaměstnanců (internet/intranet, zaměstnanecké průkazy)
  • implementace whisteblowing policy (oznamování protiprávního jednání)
  • předávání osobních údajů do cizích zemí
  • uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru
  • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
 • Závěr a diskuse - tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.