Praktický průvodce efektivními rozpočty

 • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Připravujete finanční plány a rozpočty pro Vaši společnost? Přijďte se na chvíli zastavit a v diskusi lektorkou a s ostatními účastníky kurzu promyslet, zda jsou zavedené postupy ve Vaší firmě ty, které Vám přináší nejuspokojivější výsledky. Dozvíte se o možnostech praktického využití populárních metod tvorby rozpočtu podle aktivit (activity-based budgeting), konceptu BB (beyond budgeting) či ZBB (zero-based budgeting). A hlavně si na praktickém příkladu projdeme tvorbu pružného rozpočtu včetně jeho ekonomického vyhodnocení.

Cíl semináře

Při rozpočtování jde o optimálního nastavení a rozvržení kapacit firemních zdrojů. Tradiční metody tvorby rozpočtů často nedokáží naplňovat důležitou úlohu rozpočtů – prověřování toho, zda firemních zdrojů ve vztahu k procesům není spotřebováváno více, než jaký byl předpoklad. Motivační funkce rozpočtu bývá v rozporu s úkolem rozpočtu sloužit jako nástroj optimalizace a sladění podnikových činností. Na semináři se budeme zabývat zásadními otázkami: Nevytváří tradiční model rozpočtování řadu neefektivit? Je možné to dělat jinak? Co se skrývá pod pojmy ABB, BB a ZBB?
Společně objevíme možnosti tvorby rozpočtu Vaší firmy v souladu s její organizační strukturou tak, aby se rozpočty staly skutečným nástrojem pro řízení firmy a zároveň umožnily efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů. Prakticky si vyzkoušíme sestavení tzv. master budgetu na základě nákladových kalkulací vstupů, propočtů výnosů a dalších parametrů, díky nimž bude rozpočet flexibilním nástrojem pro každodenní rozhodování.

Komu je seminář určen

Seminář je určen majitelům firem, manažerům a všem tvůrcům rozpočtů. Ať už máte zkušenosti v rozpočtování nebo se jim budete nově věnovat, přijďte si ověřit, zda v praxi využíváte nejvhodnější postup. Seminář je vhodný také pro aktivní ekonomické pracovníky a pracovníky controllingu, kteří si chtějí stále udržovat svůj rozhled.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Plánovací proces a formy rozpočtů
 • Omezení a nedostatky tradičních systémů rozpočtování
 • Nové přístupy k tvorbě rozpočtů
 • Rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting)
 • Koncept BB (beyond budgeting)
 • Rozpočtování na nulovém základě – ZBB (zero-based budgeting)
 • Tvorba rozpočtové rozvahy, výsledovky a přehledu o peněžních tocích
 • Ekonomické vyhodnocení finančních plánů a rozpočtů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.