Přesvědčivá nekonfliktní komunikace s žáky, rodiči a kolegy

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
 • Školství
 • Soft skills - měkké dovednosti
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Míváte pocit, že druhá strana nechápe, co jí chcete sdělit? Že ve vaší škole vázne komunikace s kolegy a negativně to ovlivňuje vaši práci? Že rodiče žáků nechápou, co a proč po nich chcete? Poznejte, jak správně komunikovat s kolegy, žáky a jejich rodiči tak, aby vaše sdělení bylo přijato a nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím. Pokud konfliktní situace nastane, zjistěte jak jednat tak, abyste bez zbytečných hádek dospěli k oboustranně přijatelnému řešení. Přijďte si utřídit své poznatky i objevit nové možnosti a nástroje, které budou fungovat.

Cíl semináře

Seznámíte se s principy přesvědčivé komunikace, která dokáže předcházet konfliktním situacím  ve školní praxi i   mimo ni.. Uvědomíte si význam využití empatie a její vliv na  snižování negativní emoční hladiny při reakcích na námitky kolegů, rodičů a žáků. Dokážete odlišit konstruktivní námitku od výmluvy. Přesvědčíte se o důležitosti souladu verbální a neverbální komunikace, který zvýší vaši důvěryhodnost při jednání s kolegy, žáky a jejich rodiči. Dozvíte, kterou strategii řešení konfliktních situací preferujete a jakým způsobem dospět při řešení těchto situací k výsledku win-win. Na modelových příkladech uvidíte, jak na námitky reagovat a jak konfliktní situace řešit. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, učitelům obou stupňů ZŠ, učitelům gymnázií a ostatních středních škol a učilišť, vychovatelům ve školských zařízeních a všem, kteří ve své každodenní praxi potřebují efektivně a nekonfliktně komunikovat.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Základní principy a pravidla mezilidské komunikace
 • Umění přesvědčit - soulad verbální a neverbální komunikace a jeho důležitost (otevřená, uzavřená gesta, agresivní a pasivní neverbální komunikace) - přesné vyjadřování a jeho význam
 • Efektivní komunikace s kolegy, žáky a jejich rodiči
 • Nejčastější důvody nedorozumění mezi učiteli (rodiči, žáky)
 • Rozpoznání námitky a výmluvy 
 • Využití empatie při zvládání námitek kolegů, žáků a jejich rodičů 
 • Základní model efektivní reakce na námitky a připomínky 
 • Konfliktní situace a strategie jejich řešení – princip WIN - WIN

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.