Stres 2.01 – ušijte si na míru vlastní protistresový plán

 • Mgr. Petr Růžička Mgr. Petr Růžička
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Soft skills - měkké dovednosti
 • Administrativní profese, asistentky

Stres je jeden ze tří klíčových psychosociálních faktorů snižujících výkonnost lidských zdrojů.
Je zodpovědný za více než 1/4 absencí v práci trvajících déle než 14 dnů z důvodů zdravotních problémů souvisejících s prací. Stres související s prací vzniká tehdy, pokud nároky pracovního prostředí přesahují schopnosti pracovníků vyrovnat se s nimi (nebo je řídit), respektive pokud jsou pracovníci přesvědčeni, že nároky přesahují jejich aktuální schopnosti je zvládat.

Cíl semináře

Stres (stresová reakce) je psychofyziologická reakce organismu na ohrožení či nadměrnou zátěž. V malé míře je stres motivátorem. Pokud jsou však nároky velké nebo trvají dlouho, pak mohou vyvolat stres, který vede k únavě, vyčerpání, poruchám soustředění, zhoršování vztahů, vyšší chybovosti a nežádoucímu pracovnímu chování zaměstnanců, ke snížení tvořivosti, flexibility, schopnosti adekvátně reagovat na rizikové situace či k syndromu vyhoření. Může ovlivňovat pracovníky na všech pozicích, ve všech odvětvích i firmách všech velikostí. 
Stresu lze předcházet i eliminovat jeho důsledky. Pro vznik stresu je klíčový subjektivní faktor, tedy naše "vnitřní nastavení". Zmapujeme si jak vnější faktory (stresory, podněty vyvolávající stres), tak vnitřní faktory (které zvyšují riziko spouštění stresové reakce organismu na vnější stresor). Prozkoumáme copingové strategie (naučené reakce, jak zvládat stres). Naučíme se několik účinných metod, jak snížit psychofyzické napětí (typický projev stresu). Na základě osobní analýzy zacházení se stresem si vytvoříme individuální plán zvládání stresu.

Komu je seminář určen

Všem, kdož se v souvislosti s prací cítí pod tlakem, zažívá úzkost, zhoršení soustředění, zhoršení paměti, poruchy spánku, snížení výkonnosti, psychosomatické projevy, jako je zvýšený TK, zvýšený cukr, zvýšený cholesterol, napětí svalů, bolesti zad, hlavy, dlouhodobou podrážděnost, negativní myšlenky a scénáře...

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Co je to stres
 • Generální adaptační syndrom
 • Existenční versus psychosociální stres
 • Průběh stresové reakce a subjektivní faktor vzniku stresu
 • Relaxace jako protiklad stresu
 • Metody snižování psychofyzického napětí - relaxační a psychoregulační metody
 • Resilience a copingové strategie
 • Individuální protistresový plán
  • Prevence (co zvyšuje či snižuje mou odolnost vůči stresu?)
  • Zvládání akutní stresové situace (jak lépe zvládnout již probíhající stresovou situaci?)
  • Zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu (co mohu udělat pro zmírnění negativních důsledků již proběhnuvšího stresu?)

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Petr Růžička

Mgr. Petr Růžička

člen České asociace koučů (absolvent více než 2500 hodin výcviků pro práci kouče, lektora a terapeuta). Akreditovaný business i life kouč, lektor, konzultant, VŠ pedagog, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut, motivační speaker, herec a autor. Od roku 1999 vede úspěšné inovativní rozvojové programy a koučuje špičkové manažery. Ve volném čase se věnuje své rodině, józe, hudbě a popularizaci zdravého životního stylu.