Začínající personalista, aneb od začátku správně

 • Ing. Gabriela Rathouzská Ing. Gabriela Rathouzská
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika

Práce personality má značné dopady na podnik jako celek. Chyba může mít za následek vysokou pokutu, problémy se zaměstnanci, finanční poškození zaměstnance nebo firmy. Právě proto je třeba dělat práci personalisty od začátku správně.

Cíl semináře

Posluchači se naučí řešit problémy každodenní praxe personalisty v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vhodnosti použití dohod mimo pracovní poměr, povinnostech, ale i právech zaměstnavatele v průběhu pracovního poměru. Ukážeme si souvislosti mezi nástupem zaměstnance, zdravotní prohlídkou a vznikem pracovního poměru. Posluchači budou upozorněni na nejčastější chyby při uzavírání pracovních smluv, kterými sami sebe omezují i tam, kde je zákon na straně zaměstnavatele. Účastníci se dozví jak práva a povinnosti zaměstnanců upravit ve vnitřních předpisech a jak nastavit odměňování zaměstnanců v souladu spotřebou firmy i v souladu se zákonem ve smyslu „ za stejnou práci, stejná mzda“ Naučíme se používat dohody mimo pracovní poměr a také je správně ukončovat. V neposlední řadě se zaměříme na problémy s doručováním pracovněprávních dokumentů a správné ukončování pracovního poměru. Zvolit správný způsob ukončení pracovního poměru a správně doručit dokument může být klíčové, pro bezproblémový chod personálního oddělení bez stížností a žalob bývalých i současných zaměstnanců.

Komu je seminář určen

Kurz je určen zejména personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním v soukromé i státní sféře.

Program

Dvodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

1. den

Pracovněprávní vztahy, jejich vznik a změny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů

 • vznik pracovního poměru
 • postup před vznikem pracovního poměru
 • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
 • pracovní smlouva a její náležitosti
 • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance
 • kratší a zkrácený pracovní úvazek
 • změny pracovního poměru – přeložení, převedení na jinou práci – kdy zaměstnavatel převést zaměstnance musí a kdy může
 • úprava pracovní doby ve vnitřním předpise a souvislost s tzv. úvazkem, režimem a pracovní dobou
 • základní vnitřní předpisy
 • způsoby odměňování
 • doručování
 • informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU

 

2. den

Dohoda o pracích mimo pracovní poměr

 • dohody o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení  vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele
  • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím
  • ukončení
  • výpovědní doby
  • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
  • jak ji správně sjednat
  • ukončení DPP 

Skončení pracovního poměru

 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
 • výpověď ze strany zaměstnavatele
 • výpovědní důvody
 • výpověď ze strany zaměstnance
 • výpovědní doby
 • zákaz výpovědi – ochranná doba
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • neplatné rozvázání pracovního poměru

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská je absolventkou VŠB – TU v Ostravě a již dvanáct let pracuje ve společnosti zabývající se zaměstnáváním jako manažer a specialista zaměstnávání a odborník na pracovně právní záležitosti. Své zkušenosti od roku 2007 předává na odborných seminářích určených zejména vedoucím zaměstnancům, personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním a mistrům. Od roku 2014 poskytuje také přímé poradenství v pracovněprávní oblasti, které zahrnuje zpracování, úpravu a kontrolu  firemních předpisů a řešení běžných i méně běžných situací v personální práci jako je například opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zástupy za mateřskou dovolenou, změny smluv apod. Je ředitelkou dvou společností zaměřených na obecně prospěšnou činnost.