Obchodní podmínky

platné od 23. 5. 2018

 1. Objednávka vzdělávací akce se stává momentem elektronického nebo písemného doručení agentuře závaznou. Odesláním objednávky klient potvrzuje správnost identifikačních údajů a souhlas s obchodními podmínkami společnosti EDUZONE, s.r.o.
 1. V případě změny identifikačních údajů na Vaší straně prosíme o jejich bezodkladné sdělení kterýmkoli dostupným komunikačním prostředkem.
 1. Cena vzdělávací akce zahrnuje náklady agentury na lektora, pronájem konferenčních prostor (platí pouze pro prezenční semináře), audio-vizuální techniky, občerstvení v průběhu akce (platí pouze pro prezenční semináře) a školící materiály. Ceny jsou uváděny bez DPH 21%.
 1. Nárok na slevu 10% z ceny vzdělávací akce vzniká klientovi v případě objednávky kurzu pro více než jednoho účastníka. V případě účasti pěti a více účastníků z jedné organizace, nás prosím kontaktujte ohledně individuální slevy.
 1. Účastnický poplatek hradíte převodem z účtu na základě faktury, kterou vám zašleme e-mailem spolu s potvrzením objednávky nebo pomocí QR kódu, který se vám zobrazí po potvrzení objednávky na našich www stránkách a je také uveden na faktuře - daňovém dokladu. Při zadávání platby bankovním převodem (faktura), prosím věnujte zvýšenou pozornost při vkládání variabilního symbolu, který naleznete na faktuře.
 1. Pokud nedojde k úhradě ceny vzdělávací akce, resp. k připsání platby na náš účet alespoň jeden pracovní den před konáním akce, nemůže se vzdělávací akce daná osoba/osoby zúčastnit. Účastnický poplatek není možné platit v hotovosti.
 1. Pokud zrušíte svoji účast nejpozději dva týdny před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny kurzu, v době kratší než dva týdny činí storno poplatek 100% ceny kurzu. Pokud víte, že se na akci nebudete moci dostavit, můžete samozřejmě delegovat např. svého kolegu, který na místě sdělí zástupci organizátora, koho nahrazuje. Budeme rádi, pokud nás o takové skutečnosti budete informovat s předstihem alespoň jednoho pracovního dne e-mailem nebo telefonicky.
 1. Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín, kredit pro účast na jiném semináři nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.
 1. Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, anebo zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu semináře. Rovněž je přípustná změna místa konání semináře, samozřejmě jen v rámci jednoho města. O všech případných změnách budete včas informováni e-mailem nebo telefonicky.
 1. Po absolvování vzdělávací akce je každému účastníkovi vystaven certifikát o absolvování semináře, který vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v přihlášce nebo předáme na místě po skončení akce.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
 1. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na našich stránkách eduzone.cz.
 1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti EDUZONE, s.r.o. jsou uvedeny zde.