Pravidla ochrany osobních údajů

platná od 23. 5. 2018

V tomto dokumentu Vám detailně popíšeme, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte používáním našich webových stránek www.eduzone.cz (dále jen „Webová stránka”).

Správcem osobních údajů je společnost EDUZONE, s.r.o., se sídlem U státní dráhy 252/8, 160 00 Praha 6, IČ: 035 55 852, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 233615 (dále jako „EDUZONE“).  EDUZONE se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Jaké údaje shromažďujeme

EDUZONE shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.eduzone.cz nebo v písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • Jméno / Příjmení / Titul
 • Poštovní adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Pohlaví (tento údaj je vytvořen automaticky na základě vašeho jména)
 • Uživatelské jméno
 • Historii vašich objednávek
 • Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli Poznámka v objednávkovém formuláři
 • Informace o vašich návštěvách Webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili
 • Cookies (viz další odstavec) 

Cookies

Tato webová stránka používá cookies. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo můžete nastavení kdykoli změnit. Používáme soubory cookies nezbytné pro správné fungování webu, analýzu provozu, návštěvnosti a pro marketingové účely. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou používány webovými stránkami. Podle zákona můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Stránka www.eduzone.cz používá různé typy cookies. Nutné cookies nám pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Statistické cookies anonymně sbírají a sdělují informace provozovateli webových stránek o návštěvnosti a chování návštěvníků. Tyto údaje používají i aplikace třetích stran, typicky aplikace Google Analytics. Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech našich partnerů.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • Vaše kontaktní údaje (email) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Zasílání obchodních sdělení.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

Bezpečnost

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti EDUZONE a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází nebo IT sítí. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je server justice.cz, YouTube nebo Vimeo. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti EDUZONE, s.r.o., nás kontaktujte emailem info@eduzone.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 23. května 2018.