Online seminář: 40 transakcí v zahraničním obchodě z pohledu DPH a celních předpisů

 • Marek Reinoha Marek Reinoha
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Zahraniční obchod

Na tomto semináři se budeme věnovat provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací. Obdržíte 40 příkladů obchodních transakcí, které budeme řešit z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

Cíl semináře

Cílem semináře je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Po absolvování semináře budete schopni definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. Seznámíme vás s klíčovými aspekty problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešení.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

Zboží

 • definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 • definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 • problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
  • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
  • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
  • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH - místo zdanitelného plnění, daňové doklady
  • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
  • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
  • konsignační sklady
  • praktické příklady obchodních operací
 • definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 • problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
  • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží
  • praktické příklady obchodních operací

Služby

 • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
 • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • praktické příklady poskytování různých typů služeb 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.