Buďte připraveni na kontrolu souladu s GDPR

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo

GDPR a zejména případná kontrola jeho plnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se stala strašákem posledních měsíců, zejména kvůli hrozbě hrozivě vypadajících maximálních pokut, přímo zakotvených v textu normy. Dozorový úřad monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení v ČR různou formou- od upozornění až po udělení různě vysokých pokut. Správci a zpracovatelé však ani po roce účinnosti GDPR nemusí mít jasnou představu o nezbytných opatřeních při zavádění vhodných nástrojů a prvků ochrany osobních údajů jako je řízení bezpečnostních incidentů, revize posuzování dopadů a rizik u zpracování, pravidelné proškolování, atd.

Cíl semináře

Připravit se na takovou kontrolu přitom není vůbec složité, pokud máte ty správné a čerstvé informace. Tento seminář Vás na tyto informace upozorní včetně zdůraznění možných rizik, plynoucích z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pověřencům GDPR, pracovníkům HR oddělení, podnikovým právníkům, vrcholovému a střednímu managementu společnosti, členům statutárních orgánů, prokuristům atd.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Doložení souladu s GDPR, nástroje ochrany o.ú. správců
 • Dozorové pravomoci ÚOOÚ
 • Druhy kontrol, mezinárodní dozor
 • Kontrola zpracování ve veřejné správě
 • Kontrola zpracování v soukromé sféře
 • Zjištění porušení, podněty, dotazy
 • Vyřizování stížností dle správního řádu, stížnostní agenda
 • Opatření k nápravě, ukládání sankcí
 • Soudní přezkum rozhodnutí ÚOOÚ
 • Trestněprávní odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • Doporučení, náprava vadného zpracování, opatření

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).