Compliance management

 • JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Právo

Pro systém vnitropodnikových směrnic a organizačních opatření se ve světě uchytil název Compliance Management System. Pro moderní obchodní korporace by měla být compliance přirozenou součástí interní strategie a firemní kultury. Připravili jsme seminář, díky kterému se budete bezpečně orientovat v této problematice. Víte, že správně nastavený systém vnitrofiremní compliance je spolehlivou prevencí vysokých veřejnoprávních sankcí? Víte, že vnitřní kodexy chování pomáhají předcházet nežádoucím jednáním uvnitř společnosti a správně nastavený compliance management system napomáhá jejich řádnému prošetření? Víte, že non-compliance může mít pro Vás i Vaši firmu vážné trestněprávní následky?

Cíl semináře

Po absolvování tohoto semináře se budete komplexně orientovat v problematice compliance, budete znát právní úpravu hospodářské soutěže, budete vědět, kde v oblasti vnitrofiremní compliance nejčastěji vznikají problémy a rizika a jak jim efektivně předcházet.

Komu je seminář určen

Seminář je určen compliance officerům, vedoucím pracovníkům, tajemníkům, akcionářům a společníkům obchodních společností, firemním poradcům, podnikovým právníkům a advokátům, jakož i členům statutárních orgánů a vrcholovému managementu.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Strategie vnitrofiremní compliance jako služby corporate governance
 • Praktický výkon compliance a compliance management system
 • Vymezení compliance v rámci řídicího a kontrolního systému společnosti a z pohledu legislativy
 • Úloha vnitřních předpisů ve firmě z pohledu compliance, optimální nastavení a aktualizace vnitřních předpisů
 • Nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů, průběžné compliance kontroly a jejich provádění
 • Trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu compliance
 • Compliance jako součást řídicího a kontrolního systému firmy a kontrola této oblasti
 • Fraud risk management; compliance vs. interní audit
 • Compliance outsourcing vs. insourcing
 • Praktické příklady compliance v konkrétní společnosti
 • Mezinárodní souvislosti: US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act.
 • Známé kauzy, statistiky a případy z praxe.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.

Head of Participations, Board & Legal Affairs a prokurista innogy Česká republika, a.s., předseda dozorčí rady innogy Grid Holding, a.s., předseda jednatelů innogy TelNet Holding, s.r.o., tajemník představenstev a dozorčích rad innogy Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s. Od roku 2003 vyučuje na Fakultě sociálních věd UK.