Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a změny v roce 2024

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Připravili jsme pro Vás seminář, který Vám poskytne komplexní pohled na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti. Pokud řešíte co je nebo není daňovým nákladem a jaké podmínky je nutné pro daňovou uznatelnost splnit, je tento seminář určený právě Vám. Budeme se věnovat konkrétním příkladům z praxe v návaznosti na platnou legislativu. Připravíme Vás na daňovou kontrolu a prozradíme Vám jak jí čelit. Součástí semináře bude i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ. Seznámíme vás také se změnami v rámci daňového balíčku 2024.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s mechanismy daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní. Dozvíte se, jak úspěšně čelit daňové kontrole tak, aby již nebyla „strašákem“, ale součástí života účetní jednotky. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, účetním a podnikatelům a dalším osobám, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod

 • Legislativní rámec 2023, 2024 - daňový řád, změna v rámci daňového balíčku 2024
 • Nejčastější náklady u společností, cena obvyklá
 • Zásoby jako náklad - likvidace, reklamační řízení
 • Opravy jako náklad
 • Rezerva na opravy HIM
 • Kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení
 • Operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht
 • Odpisy majetku
 • Odměňování statutárů
 • Cestovní náhrady jako náklad, automobil v podnikání
 • Paušální výdaj na dopravu
 • Stravenky jako náklad
 • Ubytování jako náklad
 • Ostatní benefity zaměstnanců jako náklad
 • Daně jako náklad, členské příspěvky
 • Reprezentace, nealkoholické nápoje
 • Dary, reklama a sponzorství, členské příspěvky
 • Kdy jsou kurzové rozdíly nákladem?
 • Služby jako náklad
 • Pohledávky jako nákladová položka
 • Pokuty penále a jiné sankce jako náklad
 • Úroky jako náklad
 • Manka a škody jako náklad
 • Náklady v kalendářním a hospodářském roce
 • Daňová kontrola a její pravděpodobnost
 • Nastavení účetního systému
 • Minimalizace negativních důsledků daňové kontroly
 • Kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení
 • Překážky zahájení daňové kontroly, účinky zahájení daňové kontroly
 • Místní šetření a jeho zvláštnosti
 • Správný postup FÚ při daňové kontrole
 • Postup při odstraňování pochybností
 • Dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky
 • Zpráva o daňové kontrole a její podpis
 • Možnost rozšíření kontroly
 • Promlčení daně
 • Úkon učiněný k vybrání daně
 • Odvolací řízení
 • Způsoby posunutí úhrady doměřené daně, minimalizace sankcí - GFŘ D21


Součástí semináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (doporučujeme Google Chrome) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Online seminář pro vás nahráváme. Záznam obdržíte den po skončení semináře a k obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.