Diversity management a HR - nábor a retence zaměstnanců

 • Jana Tikalová, M.A. Jana Tikalová, M.A.
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika

Hladovíte po zaměstnancích, jako téměř každá druhá firma? Chcete si udržet kmenové zaměstnance? Řešíte ve firmě generační diverzitu? Nevíte, jak ovlivnit rychlejší návrat rodičů z mateřské/rodičovské do práce? Nebo jak být atraktivnějším zaměstnavatelem?
Palčivým problémem je nedostatek lidí na pracovním trhu. Firmy vymýšlí atraktivní benefity a způsoby, jak lidi nalákat. Jak ale vypadá firemní HR strategie a employer branding? Jsou zaměstnanci vlastně dobrými ambasadory značky?

Úspěšné firmy na trhu pochopily, že diverzita přinese víc než jen splnění kvót. Uvědomily si, že diverzita je konkurenční výhoda. Na kurzu to pochopíte také a zjistíte, co je možné dělat (za relativně málo peněz), aby i vaše firma v této výhodě byla také.
Kurz rozkreslí to, jak diverzitu ve firmě správně uchopit, abyste zvýšili retenci a stali se atraktivnější značkou na pracovním trhu.

Cíl semináře

Strategické řízení firmy je úzce spojeno s HR. Tři klíčové role v HR jsou nábor, retence a HR služby. V kurzu poznáte, jakou roli zde hraje diverzita a inkluze. Odnesete si praktické příklady a úspěchy firem v ČR, které diverzitu aktivně v těchto třech oblastech řeší.

Master klíčem ke získání a udržení zaměstnanců je vytvořit HR strategii zohledňující potřeby zaměstnanců v daném životním cyklu. Kurz nepojednává jen o potřebách a přístupu k práci různorodých skupin, např. absolventi, sendvičová generace, rodiče na mateřské/rodičovské nebo senioři 50. Cílem je najít odpovědi na to, co a jak je možné dělat, inspirovat se k něčemu novému a zjistit, jaké jsou trendy.

Kurz řeší, jak různé cílové skupiny oslovujeme a jak se o ně staráme uvnitř firmy, aby zůstali a byli na svoji firmu hrdí.

Komu je seminář určen

 • Personalisty, HR specialisty a recruitery
 • HR business partnery
 • Diverzity manažery

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Strategie a 3 klíčové role v HR: Nábor, Retence, Služby HR
  • Jakou roli hraje diverzita a inkluze v náboru a retenci
  • Firemní programy zohledňující potřeby a zájmy zaměstnanců
  • „Čínské menu“ - praktické příklady firem v ČR na podporu udržitelnosti kvalifikované pracovní síly a příklady, jak zaujmout uchazeče o práci
 • Diversity management
  • Diverzita v praxi
  • Síla diverzity a inkluze ve firemní politice
  • Firemní stereotypy metodou myšlenkových map
  • Jak mohou předsudky ovlivnit firemní kulturu
  • Různorodost zaměstnanců – jejich potřeby, zájmy, přístup k práci, priority
 • Employer branding
  • Kdo jsou ambasadoři značky a jejich role

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Jana Tikalová, M.A.

Jana Tikalová, M.A.

Jsem HR lover. Před 16ti lety jsem začala podnikat v oblasti vzdělávání a profesního a osobního rozvoje formou tréninku, koučinku a mentoringu na českém a mezinárodním trhu. Mám 5ti letou zkušenost ze dvou korporátních firem (retail a automotive) jako manažerka tréninku, HR manažerka a mezinárodní trenérka. Školila jsem area sales manažery na evropských trzích a v Indii. Své mnohaleté školicí portfolio jsem zúžila na témata mně nejbližší.
Mojí vášní je diverzita, kterou vnímám jako přidanou hodnotu, nikoli jako bariéru. Zaměřuji se na firemní HR, diverzitu a inkluzi. Předávám know how a pro firmy tvořím programy, které řeší retenci zaměstnanců, konkurenceschopnost a employer brand.
Jsem mentorkou pro Britskou obchodní komoru a mentorkou v Minerva21 na podporu žen. Před 17ti lety jsem založila neziskovou organizaci, které se dodnes charitativně věnuji.