DPH pro začátečníky

 • Květoslava Novotná Květoslava Novotná
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Pá 19.1. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,00bez DPH
Čt 6.6. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,00bez DPH
 • Účetnictví a daně
 • Administrativní profese, asistentky
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Zákon o dani z přidané hodnoty patří k nejvýznamnějším a nejsložitějším zákonům v oblasti daní. Pro každého, kdo se setkává s daňovými doklady při nákupu nebo prodeji nebo kdo začíná s účetní a daňovou praxí se musí naučit nejen znát zákon, ale též ho aplikovat v každodenní praxi.

Cíl semináře

Nezbytné bude vysvětlení pojmů a základního principu této nepřímé daně, dále seznámení se strukturou českého zákona a evropské směrnice. Zásadním přínosem semináře bude aplikace zákonných ustanovení v praxi v oblasti použití všech režimů DPH. Odstraní se pochybnost, zda doklady lze považovat za dostatečně průkazné po formální a věcné stránce. Účastníci pochopí vazby mezi jednotlivými povinnostmi plátců jako je podávání přiznání k DPH, souhrnného hlášení, kontrolního hlášení, opravných a dodatečných podání. Naučíme se provádět správně opravy. V neposlední řadě jak prověřovat doklady doručené jinými plátci.

Komu je seminář určen

Určeno pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

 • Základní principy – vstup výstup
 • Definice pojmů – pro účely zákona o DPH
 • Osoby povinné k dani, plátci
 • Místo plnění – zboží, služby, tuzemsko, EU, zahraničí
 • Výstupy z účetnictví do záznamní povinnosti DOH
 • Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení – rozsah a forma, termíny, sankce, vazba na přiznání k DPH
 • Daňové doklady – druhy daňových dokladů, technická - elektronická forma
 • Elektronická evidence tržeb – problémové doklady
  • Doklady v listinné a elektronické podobě
  • Věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu, čitelnost
  • Odpovědnost za správnost údajů
 • Nárok na odpočet
  • Podmínky pro nárok na odpočet
  • Obezřetnost při uplatňování odpočtu
 • Režim přenesení daňové povinnosti – různé typy
 • Implementace směrnice EU – oddíl Fakturace
 • Opravné daňové doklady – správný postup
 • Přehled posledních změn v zákoně
 • Diskuze, dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná

Lektorka působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188 a bilanční účetní s certifikátem bank. institutu evid.č. 251/14. Zabývá se účetním poradenstvím, vedením účetnictví a daňové evidence. Je majitelkou firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. se sídlem v Brně. Od roku 1993 se zabývá lektorskou činností na téma účetnictví, od roku 1996 přednáší témata účetnictví a daní. Vice než 30 let praxe v oboru účetnictví, 20 let praxe v oblasti daňového poradenství, 10 let výuky na vyšší odborné škole a 25 let přednášek pro vzdělávací agentury.

Pá 19.1.2024 Čt 6.6.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.