Dvoudenní akademie pro personalisty (včetně aktuálních změn)

  • Ing. Gabriela Rathouzská Ing. Gabriela Rathouzská
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 22.10. - St 23.10. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
6 780,- Kč bez DPH
  • HR a personalistika

Akademie pro personalisty je komplexní program zaměřený na klíčové i doplňkové aktivity všech HR manažerů, personalistů, vedoucích pracovníků i jednatelů. Akademie je provázaným systémem, jednotlivé informace se propojují a zapadají do mozaiky činnosti zaměstnavatele tak, aby účastníci chápali všechny souvislosti. Informace jsou předkládány s důrazem na praxi s mnoha praktickými příklady. Obsah semináře bude zcela aktuální ke dni jeho konání (včetně praktických dopadů konsolidačního balíčku).

Cíl semináře

Akademie pro personalisty poskytuje účastníkům souhrn vědomostí a znalostí z oblasti pracovního práva, personalistiky, odměňování a vedení, které zaměstnavatel a jeho zaměstnanci potřebují.

Komu je seminář určen

Akademie je určena zejména vedoucím pracovníkům, jednatelům, HR manažerům, personalistům, vedoucím výroby, mistrům a mzdovým účetním.

Program

2 x on-line seminář (živé vysílání) 9:00 - 13:00 hod

 

1.den - Pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce a odměňování

  • Vznik pracovního poměru; vstupní prohlídky, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky a výstupní prohlídky,  účinnost lékařského posudku, povinnosti na straně zaměstnance a  zaměstnavatele v souvislosti s prohlídkami a další související informace; pracovní smlouva a její náležitosti; místo výkonu práce a pravidelné pracoviště; zkušební doba, kdy a jak sjednat, její délka a kdy se prodlužuje; a vůbec co v pracovní smlouvě je vhodné sjednat a co ne; posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance; základní povinnosti zaměstnance a oprávněné zájmy zaměstnavatele; způsob jakým měníme pracovní smlouvu nebo činíme dodatek – jakou formu v konkrétním případě použít.
  • Dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele; nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím; ukončení; výpovědní doby; rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce; dohoda o provedení práce a její náležitosti, posouzení vhodnosti použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele; jak ji správně sjednat; pracovní doba v dohodách; ukončení DPP a DPČ; dohody v souvislosti s konsolidačním balíčkem.
  • Odměňování – základy odměňování; stejná práce – stejná mzda; zaručená mzda.

 

2.den - Úprava pracovní doby, překážky v práci a dovolená, skončení pracovního poměru

  • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouva a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele; formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe; evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele ; rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba; co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme; nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou; rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období; délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele; nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda; seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou; pružná pracovní doba – čím se liší od pevné. Pracovní doba a překážky na straně zaměstnance v DPP a DPČ.
  • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou. Limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas. Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
  • Dovolená – nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část; čerpání; povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance; poskytování delší dovolené u zaměstnavatele. Dovolená v DPP a DPČ.
  • Skončení pracovního poměru - možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech; dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti; výpověď ze strany zaměstnavatele; výpovědní důvody; výpověď ze strany zaměstnance; výpovědní doby; zákaz výpovědi – ochranná doba; okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele; okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance; zrušení pracovního poměru ve zkušební době; nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská je absolventkou VŠB – TU v Ostravě a již dvanáct let pracuje ve společnosti zabývající se zaměstnáváním jako manažer a specialista zaměstnávání a odborník na pracovně právní záležitosti. Své zkušenosti od roku 2007 předává na odborných seminářích určených zejména vedoucím zaměstnancům, personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním a mistrům. Od roku 2014 poskytuje také přímé poradenství v pracovněprávní oblasti, které zahrnuje zpracování, úpravu a kontrolu  firemních předpisů a řešení běžných i méně běžných situací v personální práci jako je například opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zástupy za mateřskou dovolenou, změny smluv apod. Je ředitelkou dvou společností zaměřených na obecně prospěšnou činnost.

Út 22.10. - St 23.10.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.