EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí

 • Ing. Josef Marek Ing. Josef Marek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • BOZP a ekologie
 • Stavebnictví

Proces hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí je povinnou procedurou, týkající se vybraných záměrů s předpokládaným významným dopadem na ŽP. Jeho provedení je podmínkou pro vydávání následných rozhodnutí, která příslušný záměr mohou povolit, např. územních a stavebních rozhodnutí, souhlasů s provozem apod. V poslední době došlo a stále dochází k podstatným změnám v postavení procesu EIA, především v souvislosti se změnami stavebního zákona a navazujících předpisů.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelizovaným procesem EIA a s praktickými dopady novel zákona 100/2001 Sb. a souvisejících předpisů.
Jde o významné změny v seznamu povinně posuzovaných záměrů, o změny lhůt a postupů jednotlivých činností procesu posuzování vlivů na ŽP, omezení nutnosti podávat oznámení podlimitních záměrů, změny platnosti závazného stanoviska jako výstupu z procesu EIA a o změny při získávání a udržování kvalifikace ke zpracování dokumentace a posudků v procesu EIA.
Nový stavební zákon zavádí možnost spojit územní, nebo sloučené územní a stavební řízení s procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Dále se předpokládá i zavedení tzv. jednotného environmentálního stanoviska, které by mělo postup povolování zjednodušit. Jak to bude probíhat a co od toho očekávat, bude předmětem, probíraným na semináři.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, podnikové ekology a dotčenou veřejnost a další zájemce.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

Nabízený seminář se bude věnovat systému posuzování stanovených záměrů procesem EIA, navazujícími řízeními a společným územním řízením s posouzením vlivů na životní prostředí. Obsah se zaměří především na:

 • Výklad změn v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí s přijatými zákonem 283/2021 Sb. (nový stavební zákon):
  • zpracování dokumentace, průběh a výstup z plného projednání záměru procesem EIA;
  • zpracování oznámení, průběh a výstup ze zjišťovacích řízení;
  • zpracování oznámení, průběh a výstup podlimitních záměrů;
  • opravné prostředky a návazná řízení – odvolání, žaloby dotčené veřejnosti;
  • navazující správní řízení povolující v dalších krocích záměr
  • autorizace pro zpracování dokumentace a posudku.
 • Změny posuzování vlivů na životní prostředí vyvolané novým stavebním zákonem
  • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • navazující řízení podle stavebního zákona
  • jednotné environmentální stanovisko
 • Metodický výklad k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Josef Marek

Ing. Josef Marek

vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, postgraduální studium životního prostředí na FSv ČVUT, kurz interního auditora pro ŽP v EIPOS Praha a Drážďany a další. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblasti systémů řízení, při zajišťování funkcí externích ekologů podniků a při výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti ekologie, BOZP, ADR, systémů řízení a auditů. Je držitelem autorizace EIA. Působí jako bezpečnostní poradce pro ADR.