Ekonomické minimum pro neekonomické pozice, zejména manažery

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Připravili jsme seminář pro manažery na neekonomických pozicích, kteří potřebují pochopit vzájemné souvislosti mezi podnikovými financemi. Seminář přinese užitek i těm, kteří již znalosti firemní ekonomiky mají a potřebují si je utřídit nebo osvěžit.

Cíl semináře

Cílem semináře je objasnění základních ekonomických pojmů, se kterými se neekonomové setkávají při řízení firmy. Seminářem Vás provede zkušená lektorka, která má mnoho zkušeností z praxe.

Komu je seminář určen

Seminář je určen manažerům, podnikatelům, majitelům firem i jejich zaměstnancům v neekonomických profesích.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 16:00 hod

 • Základy účetnictví – rozvaha, výsledovka, cash flow, účetní osnova
 • Účetní principy, náležitosti dokladu, oběh dokladu a jejich archivace
 • Majetek a jeho evidence, odepisování, inventarizace
 • Fakturace a problémy s ní spojené
 • Evidence zásob – výrobní podniky, obchodní podniky, podniky prodávající služby
 • Náklady a výnosy
 • Manažerské účetnictví
 • Audit účetní závěrky
 • Přehled daní v ČR, daňový systém
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Zdravotní a sociální pojištění – základní povinnosti
 • Vztah organizace s finančním úřadem – jak na to
 • Zaměstnanecké benefity, mzdy v účetnictví
 • Cestovní náhrady a vyúčtování služebních cest
 • Jak číst v účetních výkazech
 • Základy finanční analýzy
 • Nejčastější problémové oblasti
 • Dotazy, diskuze

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení při ranní registraci, dopolední kávová přestávka, oběd o 4 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.