Ekonomické minimum pro neekonomické pozice, zejména manažery (dvoudenní seminář)

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Tento seminář je určený pro manažery na neekonomických pozicích, kteří potřebují pochopit vzájemné souvislosti mezi podnikovými financemi. Seminář přinese užitek i těm, kteří již znalosti firemní ekonomiky mají a potřebují si je utřídit nebo osvěžit.

Cíl semináře

Cílem semináře je objasnění základních ekonomických pojmů, se kterými se neekonomové setkávají při řízení firmy. Seminářem Vás provede zkušená lektorka, která má mnoho zkušeností z praxe.

Komu je seminář určen

Seminář je určen manažerům, podnikatelům, majitelům firem i jejich zaměstnancům v neekonomických profesích. Semináře se mohou zúčastnit také zástupci neziskových organizací. Základní rozdíly v účetní i daňové soustavě podnikatelů a neziskových organizací budou v průběhu semináře vysvětleny.

 

Program

Dvoudenní seminář 9:00 - 16:00 hod

Den první

 • Základy účetnictví – rozvaha, výsledovka, cash flow, účetní osnova
 • Manažerské účetnictví
 • Účetní principy, náležitosti dokladu, oběh dokladu a jejich archivace
 • Majetek a jeho evidence, odepisování, inventarizace
 • Evidence zásob – výrobní podniky, obchodní podniky, podniky prodávající služby
 • Náklady a výnosy
 • Fakturace a problémy s ní spojené
 • Účetní závěrka a uzávěrka, inventarizace majetku
 • Audit účetní závěrky
 • Jak číst v účetních výkazech aneb je podnik dobrý či špatný?
 • Základy finanční analýzy
 • Podnikatelská seskupení

Den druhý

 • Přehled daní v ČR, daňový systém, co nejvíce naplňuje státní pokladnu
 • Daňové a nedaňové náklady - základy daně z příjmu právnických osob
 • Optimalizace daní  - jak na to?
 • Vztah organizace s finančním úřadem – jak na komunikaci se správcem daně, datové schránky
 • Základy daně z přidané hodnoty
 • Zaměstnanec či OSVČ? Paušální režimy OSVČ
 • Zaměstnanecké benefity, mzdy v účetnictví
 • Zdravotní a sociální pojištění - základní povinnosti
 • Cestovní náhrady a vyúčtování služebních cest, změna silniční daně
 • Povinnosti v oblasti nemovitostí
 • Základy spotřební daně
 • Nejčastější problémové oblasti
 • Dotazy, diskuze

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka. V ceně není zahrnuto ubytování. V případě zájmu o ubytování nás prosím kontaktujte.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.