Ekonomické minimum pro statutární zástupce příspěvkových organizací

 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 16.10. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
 • Management
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Ředitelé příspěvkových organizací, jejich zástupci a další vedoucí zaměstnanci, kteří se podílejí na řízení organizace, by se měli orientovat v základních ekonomických pojmech. Měli by rozumět výkazům, které prezentují výsledky hospodaření účetních jednotek, za které jsou odpovědni a které jsou výsledkem jejich činnosti.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními právními předpisy platnými pro vedení účetnictví jako podkladu pro sestavování účetních závěrek, pro plnění daňových povinností i pro doložení oprávněného čerpání dotací atd.
V právních předpisech jsou užívány pojmy, kterým je nutno rozumět, aby bylo možno správně plánovat, řídit a kontrolovat finanční i účetní operace příspěvkové organizace. Cílem semináře je vysvětlit, kde jsou uvedeny definice základních pojmů, uvést příklady jejich použití a seznámit se s nejčastějšími chybami, které v praxi vedou k riziku zjištění chybných postupů při kontrolách i k riziku následných sankcí.
Účastníci se na konkrétním příkladu účetních knih fiktivní p.o. seznámí s informacemi uvedenými v účetních knihách, s jejich vzájemnými souvislostmi, s interpretací vývoje zůstatků rozvážných i výsledkových účtů, s vazbou na schválené rozpočty a se zobrazením konečných účetních stavů v konkrétních výkazech účetní závěrky.

Komu je seminář určen

Seminář je určen jak vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací zřízených obcemi nebo kraji, tak příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu. Informace získané na semináři mohou být užitečné i pro zaměstnance zřizovatelů, kteří mají odpovědnost za řízení finančních vztahů mezi zřizovatelem a p.o., za návrhy metodických postupů pro p.o. i za plánování a provádění kontrol u p.o..

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Stručné seznámení s významnými částmi platných předpisů pro vedení účetnictví vybraných účetních jednotek, pro povinné schvalovací procesy před uzavřením smluvních vztahů nebo odesíláním objednávek, pro hospodaření p.o. (malá i velká rozpočtová pravidla), pro rozpočty, jejich schvalování a zveřejňování, pro dotace ze státního rozpočtu i z rozpočtu obcí a krajů, pro daně (daň z příjmů, DPH, silniční daň).
 • Kdo je odpovědný za vedení účetnictví, kdo je odpovědný za obsahy uzavřených smluvních vztahů. Pojmy účetní doklad, daňový doklad, příjmy a výdaje, náklady a výnosy.
 • Vysvětlení co je účetní závěrka, jaký je její obsah, jak rozumět výkazům rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a příloha ve vzájemných souvislostech, jak probíhá sestavení a schválení účetní závěrky
 • Vysvětlení pojmů – provozní x investiční s vazbou na čerpání a tvorbu fondu investic (FRM), s vazbou na účel přijaté dotace
 • Vysvětlení základních účetních pojmů, kde je najdeme v účetních knihách a kam se zobrazí ve výkazech. Stálá aktiva, Oběžná aktiva, Vlastní zdroje, Závazky. Náklady, Výnosy, Vnitroorganizační účetnictví, Podrozvahové účty
 • Proces inventarizace – podmínka průkaznosti, stručné seznámení s předpisy, konkrétní příklad jednoho vstupního podkladu a navazujícího konečného dokumentu splňujícího povinný formát.
 • Povinné zveřejnění závěrky.
 • Všechny účetní pojmy a jejich vzájemné vztahy budou vysvětlovány na příkladu účetní knihy a sestavených výkazech fiktivní p.o., které budou mít účastníci semináře k dispozici.

 

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.

St 16.10.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.