FKSP a ostatní peněžní fondy příspěvkových organizací v roce 2024

 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, které povinně vytváří příspěvkové organizace zřízené obcemi a kraji i příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu nebo ze zákona, vede často k indikaci porušení rozpočtové kázně a tím i k finančním sankcím

Cíl semináře

Cílem semináře bude podrobné seznámení s aktuálním zněním právních předpisů, zejména se změnami platnými od 1.1.2024 pro každý typ příspěvkové organizace, dále seznámení se s metodikami připravenými MFČR mimo jiné i pro oblast peněžních fondů. Podrobně se budeme zabývat úpravami zákona o daních z příjmů v oblasti zdaňování různých druhů bezúplatných příjmů získaných od zaměstnavatele, a to jak u zaměstnance, tak i u zaměstnavatele, včetně povinných odvodů na S a Z poj. za zaměstnance i za zaměstnavatele od 1.1.2024. Propočítáme různé varianty výše a zdrojů příspěvků na stravování zaměstnanců p.o. i s ohledem na příslušné vyhlášky o nákladech na stravování a související daňová zatížení.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům příspěvkových organizací obecních i státních, pracovníkům účtáren, zaměstnancům zřizovatele odpovědných za schvalování rozdělování hospodářských výsledků p.o., za metodickou pomoc zřízeným p.o., za provádění veřejnosprávních kontrol u p.o. i interním auditorům. Může být zajímavý i pro auditory a konzultanty zabývajícími se problematikou hospodaření p.o.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Zákony 250/2000 Sb. a 218/2000 Sb.
 • Konsolidační balíček a změny předpisů od 1.1.2024,
 • Zrušení vyhlášky o FKSP, řešení prostřednictvím vnitřních předpisů
 • Rozbor aktuálního znění předpisů platných pro hospodaření p.o., účetní předpisy – zejména České účetní standardy,
 • Struktura vlastních zdrojů a jejich vzájemné vazby
 • Úloha peněžních fondů u p.o. jejich vykazování v účetních knihách, budoucí vývoj. Kdy porušení rozpočtové kázně
 • Úloha zřizovatele při tvorbě a čerpání jednotlivých fondů, schvalovací procesy povinné ze zákona.
 • Jednotlivé fondy, jejich tvorba a čerpání, příklady správného postupu a příklady nejčastějších chyb.
  • FKSP, převody finančních prostředků, daňové povinnosti zaměstnavatele, podmínky osvobození od daně z příjmů u zaměstnanců, peněžní x nepeněžní plnění, poukázky, zajištění stravování x stravenkový paušál, soulad s vyhláškou o nákladech na závodní stravování, nová od r. 2023 pro státní p.o.. Komu je určeno čerpání fondu, časté kontroly a časté chyby. Vnitřní předpisy a jejich aktualizace. Povinné čerpání prostředků FKSP na produkty na stáří
  • Rezervní fond, jeho zdroje a užití, ovlivňování výsledků hospodaření v účetním období, řešení vykázaných ztrát za účetní období, posílení ostatních fondů, omezený přístup zřizovatele. Vztah k finančním prostředkům ze zahraničí nebo z transferů částečně financovaných z EU. Rezervní fond a dary. RF a sankce. Rezervní fond a vazba na schválený rozpočet u státních p.o.
  • Fond investic a Fond reprodukce majetku, významné rozdíly pro státní a obecní p.o., rozdílné zdroje fondů, kdy účtovat tvorbu, kdy čerpání, možnost ovlivnit účetní hospodářský výsledek. Kdy souhlas zřizovatele, kdy nárok zřizovatele na odvod finančních prostředků, jak postupovat u finančních darů. Zápůjčky a fond. Častá pochybení
  • Fond odměn, limity pro jeho tvorbu, pravidla pro čerpání
 • Nekrytí peněžních fondů v účetní závěrce, účetní řešení
 • Transfery, příspěvky, dary – definice pojmů a jejich správné účetní zobrazení
 • Kompletní účetní souvztažnosti, příklady účtování o tvorbě a čerpání všech fondů pro oba typy příspěvkových organizací

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.