Interpretace NÚR a složité účetní případy s dopady do daní

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 19.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
 • Management
 • Účetnictví a daně

Tento seminář je zaměřen na složité účetní případy a jejich řešení v návaznostech na interpretace NÚR. Je určen zkušeným účetním, ale i auditorům či daňovým poradcům. Seminář je navázán na praktické příklady, se kterými se pracovníci účtáren setkávají a jejichž řešení není jednoduché. Vše v návaznosti na aktuální legislativu v oblasti účetnictví a daní podnikatelských subjektů.

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na provedení kontroly účetnictví před jeho uzavřením a na způsob oprav případných chybných účetních zápisů a postupů, vyhotovení správných podkladů pro auditora.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům a daňovým poradcům, kteří musí připravit podklady pro auditora a jsou za tyto podklady zodpovědní.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

 • Účetní systém, účetní software, účetní osnova, způsob vedení účetnictví, novela ZÚ
 • Vnitřní kontrolní systém organizace, vnitřní směrnice
 • Zveřejňování účetních závěrek – Novela ZÚ – FS
 • Půjčování peněz – spojené i nespojené – tuzemské i zahraniční osoby
 • NÚR č. 43 – zálohy v cizí měně
 • Účtování v cizích měnách od roku 2024, vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů
 • Odpis, promlčení a insolvenční řízení u pohledávek – účto, daně
 • NÚR č. 42 – cizoměnové pohledávky s OP, I-23 – ocenění nabyté cizoměnové pohledávky
 • I-21 – odpis cizoměnové pohledávky a závazku
 • Manka a škody, smluvní pokuty – správný postup v účtu a daních
 • NÚR č. 39 – inventarizační rozdíly u HIM
 • Inventarizační rozdíly u ostatního majetku
 • NÚR č. 37 – časové rozlišování a cizí měna, I-18 – dohadné položky v cizí měně
 • NÚR č. 35 – oceňování zásob vlastní činnost, správné účtování ZVV
 • NÚR č. 33 – určení okamžiku zařazení HIM do užívání, I-5 – stanovení okamžiku účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením HIM
 • NÚR č. 29 – opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
 • NÚR č. 14 – okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, I-22 – dotace v cizí měně
 • Kryptoměny – jak na ně – účto a daně
 • Rezervy a jejich účetní a daňové posouzení
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Út 19.11.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.