INTRASTAT pro pokročilé – jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování Intrastatu

 • Marek Reinoha Marek Reinoha
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně
 • Zahraniční obchod

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování Intrastatu. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování Intrastatu je daleko více.

Cíl semináře

Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit.
Seminář tedy není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování Intrastatu a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale pouze na složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

Komu je seminář určen

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují prohloubit dosavadní znalosti v dané problematice a rozšířit je o nové rozměry.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

 • Základní definice nutné k výkladu:
  • definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat
  • definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech
  • definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH
  • pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci
  • definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země
 • Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování Intrastatu:
  • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
  • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
  • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
  • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
  • pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby
  • pohyby zboží tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby
  • přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty)
  • dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska
  • vývozu zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU
  • a další složitější transakce
 • Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období.
 • Opravy výkazů Intrastat ve vazbě na změnu základu DPH.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.