Jak efektivně čelit daňové kontrole - tipy a triky z praxe

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 29.8. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
 • Management
 • Právo
 • Účetnictví a daně

Připravili jsme pro vás seminář skvěle hodnocené lektorky, který vás připraví na daňovou kontrolu. Díky tomuto semináři získáte přehled o možnostech obrany proti daňové kontrole, dozvíte se, jaké konkrétní postupy můžete v souladu se zákonem použít a získáte vhled do postupů pracovníků Finančního úřadu. To vše na konkrétních příkladech z praxe lektorky.
Seminář nebude zaměřen pouze na daňový řád v praxi, ale i na navazující účetní problematiku, včetně aktuálních výkladových stanovisek GFŘ a relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu k této oblasti.

Cíl semináře

Cílem semináře je zejména zodpovězení otázek:

 • Jak maximálně eliminovat možnost daňové kontroly?
 • Jak se v maximální možné míře v rámci zákonných možností bránit, pokud už daňová kontrola probíhá?

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, podnikatelům a všem, kteří se na daňovou kontrolu připravují nebo jí již čelí.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Legislativní rámec, změny v roce 2021 a 2022
 • Základní zásady správy daní, které je možné kontrolovat
 • Koho správa daní nejčastěji kontroluje a jak často? Statistiky kontrol FÚ
 • Kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a jaké jsou podmínky zahájení
 • Překážky zahájení daňové kontroly, zákonné prodlužování lhůt
 • Účinky zahájení daňové kontroly, dodatečné přiznání
 • Vyhledávací činnost FÚ – místní šetření
 • Postup při odstraňování pochybností, co a jak správci daně předkládat
 • Správný postup FÚ při daňové kontrole
 • Důkazní břemeno správce daně, důkazní břemeno poplatníka
 • Dokazování, důkazní prostředky, zdroje obrany daňového subjektu
 • Jak jednat s pracovníky FÚ? Námitka podjatosti, nečinnost správce daně
 • Zpráva o daňové kontrole a její podpis
 • Možnost rozšíření kontroly, dožádání a delegace
 • Institut promlčení daně, vzdání se práva na daňovou ztrátu
 • Úkon učiněný k vybrání daně
 • Správný postup v odvolacím řízení
 • Způsoby posunutí úhrady doměřené daně – posečkání, splátky
 • Minimalizace sankcí – pokyn GFŘ D21
 • Správní řízení za chybně vedené účetnictví – součást kontroly
 • Specifika daňových kontrol u spojených osob
 • Soudní spory v daňovém řízení
 • Trestněprávní odpovědnost u daňových řízení
 • Judikatura a její využití v praxi
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Po 29.8.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.