Jak na pracovněprávní kontrolu

 • Mgr. Veronika Odrobinová Mgr. Veronika Odrobinová
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo

Na semináři prakticky a na konkrétních případech srozumitelně vysvětlíme, jak zvládnout kontrolu inspekce práce nebo úřadu práce. Vše bude ilustrováno na příkladech soudních rozhodnutí z praxe. Seznámíme vás se správnou praxí i s tím, čemu je lépe se vyhnout.

Cíl semináře

Účastníci zjistí, jakým způsobem kontrolní orgány vybírají subjekty ke kontrole. Vyložíme si, jaké různé formy může kontrola mít a jak se na ni lze předem připravit. Řekneme si, co jsou nejčastější chyby zaměstnavatelů a jaké sankce jsou v praxi ukládány. Popíšeme, jak kontrola probíhá a jaké další kroky následují. Předestřeme účastníkům vhodné strategie pro jednání s kontrolnímu orgány.
Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe a judikáty z této oblasti.

Komu je seminář určen

Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, právníkům, personalistům a interním auditorům

Program

Polodenní seminář 9:00 - 13:30 hod

 • proč kontrola přijde
 • jak se ohlásí
 • kdo přijde
 • jak budou kontroloři postupovat
 • jaká jsou práva a povinnosti kontrolorů
 • jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a jeho zaměstnanců
 • jak se ke kontrolorům chovat
 • jaká jsou nejčastější pochybení zaměstnavatelů a jaké sankce za ně hrozí
 • co bude následovat po kontrole
 • jak se bránit proti zjištěním kontroly
 • diskuze a zodpovězení dotazů

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka.

Mgr. Veronika Odrobinová

Mgr. Veronika Odrobinová

je partnerkou advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners od roku 2013. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů" nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Veronika je místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association.