Jak na smlouvu o dílo ve stavebnictví v současných podmínkách

 • JUDr. Petra Adámková, Ph.D. JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 15.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
 • Stavebnictví

Skokový nárůst cen, nedostatek materiálu, nový stavební zákon, který přináší nové postupy i elektronizaci, zavádění BIM i nové povinnosti pro stavebníky i zhotovitele staveb. Na všechny tyto situace je třeba reagovat a ošetřit je ve smluvních vztazích.

Cíl semináře

Příprava staveb je za současných podmínek obtížnější než kdykoliv dřív. Rizika narůstají, a je to právě smlouva, která nastavuje pravidla pro krizové situace. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se všemi změnami, doporučit, co by nemělo v dnešní době chybět ve smlouvě o dílo na projekt i pro realizaci stavby. Jak časově plánovat investice s ohledem na nový stavební zákon, jak se připravit na elektronizaci postupů, zavádění BIM, a to i s ohledem na specifika investorů z veřejného sektoru. Je lepší být připraven než čelit nepříjemným důsledkům. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří se věnují přípravě a realizaci staveb, tvorbě smluvních vztahů a jiných podkladů a potřebují se přehledně seznámit se změnami, které přináší současná praxe i nový stavební zákon do smluvních vztahů. 

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Právní úprava smluvních vztahů ve výstavbě - přehled
 • Problémy současné praxe a jejich vliv na řádné plnění  
 • Specifika ZZVZ
 • Smlouva o dílo na projekt
  • vliv nového stavebního zákona na SOD a přípravu staveb,
  • účel smlouvy,
  • lhůty plnění,
  • odpovědnost za vady,
  • dozor projektanta,
  • autorská práva
 • Smlouva o dílo pro realizaci stavby
  • vliv nového stavebního zákona
  • vymezení předmětu díla
  • cena, vícepráce
  • kontrola způsobu provádění díla
  • předání díla
  • odpovědnost za vady, spoluodpovědnost za vady staveb
  • záruka za jakost, reklamace
 • Vyšší moc, sankce a odstoupení
 • Diskuse 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u Veřejného ochránce práv. Od roku 2009 se ve své praxi specializuje na stavební právo, zejména se věnuje lektorské a konzultační činnosti. Od roku 2003 je členkou zkušební komise pro oblast právo u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), zkušební místo Brno, lektorkou vzdělávacích seminářů ČKAIT v rámci CŽV, lektorkou přípravných seminářů ke zkoušce odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Út 15.11.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.