Jak vybudujete skvělý tým - agilní vedení

 • Bc. Jana Pištorová Bc. Jana Pištorová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Soft skills - měkké dovednosti

Jste tým lídr nebo jste součástí nějakého týmu lidí, se kterým pracujete? Potřebujete udělat z jedinců fungující tým nebo ještě více zlepšit úroveň spolupráce? Stal jste se scrum masterem, agilním koučem? Na tomto semináři se budeme zabývat fungováním týmů, odstraňováním nedostatků a řekneme si, co ještě vylepšit. To vše budeme řešit na Vašich konkrétních příbězích z praxe. Nebudeme teoretizovat, budeme si věci zkoušet, trénovat a diskutovat. Odnesete si fungující nástroje, jak řešit některé vaše situace ještě lépe a efektivněji.

Cíl semináře

Cílem semináře je zlepšení úrovně spolupráce v týmu, s ostatními kolegy i klienty pomocí sebepoznávání. Zjistíte, jak změnit své myšlení (Mind set) a myšlení lidí kolem sebe. Pomůžeme vaší organizaci stát se agilní. Seminář bude veden jako interaktivní workshop zasazený v agilním prostředí. Pomocí reálných zážitků v modelových situacích agilních sprintových ceremonií (daily scrum, sprint review, sprintová retrospektiva), rozhovorů, zpětné vazby (1:1) a vašich reálných situací, které si vyzkoušíte, si budete moci uvědomit význam individuálního přístupu k ostatním lidem, přes jejich a Váš komunikační styl.
Na semináři budeme trénovat umění vcítit se a naslouchat, ptát se a neočekávat a učit se, co blokuje otevřenou komunikaci a spolupráci v týmu. V příjemné atmosféře načerpáte sílu a chuť dělat svoji práci dobře a s radostí. Vyměníte si cenné zkušenosti s ostatními lidmi, stejně profesně zaměřenými. A vyzkoušíte si různé nové způsoby řešení reálných situací.

Komu je seminář určen

Seminář je určen agilním koučům scrum masterům, product ownerům, tým lídrům a členům týmů, kteří mají zájem, aby jejich tým fungoval.

Program

Dvoudenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Proč se nám s někým jedná dobře a s někým ne? Proč vznikají složité situace a komplikované vztahy?
 • Každý z nás je jiný, to je dobře, pokud našim rozdílům dobře rozumíme a umíme je společně využívat jsme na nejlepší cestě vytvořit skvělý tým
 • Lépe poznat sebe (činnosti na sebepoznávání) a tak efektivněji jednat s různými členy týmu v různých situacích. Přes naši změnu v jednání a chování můžeme docílit změnu u jiných.
 • Porozumět sám sobě. Jak já jednám. Co očekávám od druhých. Rozpoznávat rozdíly v jednání druhých
 • Naučit se porozumět pracovnímu, komunikačnímu a motivačnímu stylu lidí ve Vašem týmu, kolegů i klientů a jak s ním pracovat
 • Význam individuálního přístupu k ostatním lidem. Předsudek: „Podle sebe soudím tebe“
 • Umění vcítit se a naslouchat druhým. Dát jim prostor. I vědět, kdy si prostor vzít
 • Umění se ptát a neočekávat
 • Dávání pochvaly a účinné věcné zpětné vazby. Rozhovory s jednotlivci (1:1) a s celým týmem
 • Skupinové aktivity pro budování a spolupráci v týmu. Aktivity ke zvýšení energie v týmu, když přichází únava.
 • Co blokuje otevřenou komunikaci a konstruktivní řešení v týmu
 • Zvládání konkrétních situací dle konkrétních potřeb a požadavků účastníků
 • Reálné modelové situace agilních sprintových ceremonií (daily scrum, sprint review, sprintová retrospektiva) nebo Vaše situace z práce, se kterými přijdete.
 • Práce se zpětnou vazbou kolegů i lektorky. Nastavování si plánu, co nového využiji ve své práci. S čím přestanu a v čem budu pokračovat.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka po oba dny.

Bc. Jana Pištorová

Bc. Jana Pištorová

Agilní koučka (Certifikovaný Scrum master od Scrum Alliance). Konzultantka, trenérka a koučka s 15letou praxí. Specializuje se na komunikaci a její problematiku, konflikty, různé typy manažerských rozhovorů, osobnostní rozvoj zaměstnanců, péči o zákazníka, přesvědčivé vystupování, rozvoj týmů, vztahy na pracovišti, firemní kulturu na pracovišti, Time management, zvládání stresu, lektorské dovednosti. Programy vede interaktivní tréninkovou metodou – klade důraz na prožitkovou zkušenost. Čerpá ze svých životních a pracovních zkušeností s jednáním a spoluprací s lidmi a z dlouholeté manažerské, personalistické i týmové praxe.