Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 6.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,00bez DPH
 • Management
 • Účetnictví a daně

Na tomto semináři vás naučíme nalézt až 80 % chyb v účtu před jeho uzavřením - zejména zásadních a dále na vás seznámíme se způsobem oprav případných chybných účetních zápisů a postupů, vyhotovení správných podkladů pro auditora, daňového poradce nebo pro Finanční úřad.

Cíl semináře

Vysvětlíme si, jak účinným způsobem zkontrolovat správnost účetnictví, jak nalezené chyby opravit a jak jim předcházet.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům a daňovým poradcům, dále asistentům auditora, kteří musí připravit podklady pro auditora a jsou za tyto podklady zodpovědní.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Úplnost, správnost a průkaznost účetnictví
 • Úloha controllera ve firmě
 • Excel a jeho využití pro kontrolu účetnictví
 • S jakými situacemi a druhy chyb se můžeme setkat
 • Kde a jak se chyby projevují
 • Kontrolní vazby, které je nutné projít před uzavřením roku
 • Správný způsob odstranění chyb
 • Vnitřní kontrolní systém organizace a jeho nastavení
 • Účast auditora u inventur a správně provedená fyzická a dokladová inventura
 • Správné zachycení inventarizačních a oceňovacích rozdílů
 • Kdy a jak přecenit na reálnou hodnotu
 • Zodpovědné osoby, přístupy do účetnictví, podpisové vzory, GDPR
 • Specifika pokladních operací a jejich kontrola
 • Specifika HIM a NIM a jejich kontrola
 • Saldokonta a jejich kontrola, věková struktura pohledávek a závazků
 • Dotace a jejich kontrola
 • Kontrola účetních výkazů, jejich návaznosti
 • Bilanční kontinuita
 • Finanční analýza – ekonomický stav společnosti
 • Události po datu účetní závěrky, informace o předpokládaném vývoji společnosti
 • Zveřejňování účetních závěrek – novela ZÚ
 • Kontrolní vazby účetnictví v návaznosti na daně, co a jak předkládat FÚ
 • Kontrola – účty x rozvaha x výkaz zisků a ztrát x příloha x daňové přiznání
 • Praktické příklady jednotlivých kontrol
 • Dotazy, diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

St 6.12.2023

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.