Jak získat a udržet autoritu učitele

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Školství

Učitel je pro vzdělávání dětí a studentů klíčovou osobou a proto je na jeho kvalitu ze strany vedení školy, rodičů a žáků kladen stále větší důraz. Již nestačí jen pouhé znalosti. Dobrý učitel by měl být rovněž schopným koučem a vůdcem. Oblíbenost učitele, jeho úspěchy, výsledky žáků a vlastně všechny věci související s výukou záleží na tom, že dobrý učitel by měl být pro své žáky osobností a autoritou.
Latinský název „auctoritas“ znamená podporu, záruku, jistotu a spolehlivost. Všechna tato slova nesou pozitivní význam. Autorita je nezbytným předpokladem úspěchu pedagogické práce. Je značně závislá na učitelově osobní a odborné pověsti, na jeho charakterových vlastnostech a na jeho řídících schopnostech podobně jako u leadera.

Cíl semináře

Účastníci semináře se dozví, jaké jsou podmínky vzniku autority učitele (formální, neformální) a jaká je její optimální kombinace a podoba. Připomenou si vlastnosti a role učitele a jejich důležitost v procesu získávání autority učitele.
Seznámí se kázeňskými prostředky, odměnami a tresty a jak je lze využít pro posílení své pedagogické a lidské autority.
V neposlední řadě si také uvědomí a připomenou pravidla efektivní pedagogické komunikace jako nezbytného prostředku pro budování a udržení autority.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, učitelům obou stupňů ZŠ, učitelům gymnázií a ostatních středních škol a učilišť, vychovatelům ve školských zařízeních a všem, kteří ve své každodenní vychovatelské praxi potřebují efektivně a nekonfliktně komunikovat a působit na své okolí.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Fáze vývoje učitele
 • Autorita
 • Podmínky vzniku autority
 • Faktory ovlivňující vznik autority učitele (zdroje autority učitele)
 • Úskalí v práci začínajícího učitele
 • Úspěšný učitel
 • Typy učitelů
 • Pedagogická komunikace
 • Výchovné styly
 • Kázeň ve škole a kázeňské prostředky

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka. 

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.