Komunikační dovednosti a vedení porad pro mistry / vedoucí provozu

  • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
  • Výroba
  • Průmysl

Role mistra/vedoucího výroby je pro organizaci velice důležitá. Dobrý mistr/vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Tu druhou polovinu (díky které získá respekt ostatních), spočívá ve znalosti lidí, komunikaci s nimi a adekvátnímu řešení konfliktů na pracovišti. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr je tedy prvním manažerem ve firmě. Ukazuje se, že častou slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost efektivní komunikace s operátory a řešení konfliktů s nimi i mezi nimi. Inspirovat, vytvářet příznivé klima pro práci a fungující pracovní tým v první linii to je pro každou firmu nezbytná základna pro dosahování firemních cílů.

Cíl semináře

Získáte více jistoty ve svých dovednostech komunikace s operátory i nadřízenými. Osvojíte si klíčové principy efektivní komunikace a pochopíte jejich dopady do praxe. Připravíte se na časté konfliktní situace při vedení lidí z pohledu mistra. Cílem kurzu je také procvičit dovednosti efektivního prezentování názorů, návrhů na řešení problémů, instrukcí a pokynů skupině  spolupracovníků  na poradách a pracovních setkáních. Přesvědčíme vás o tom, že efektivní komunikace a porady nemusí znamenat ztracený čas, ale mohou vás a váš pracovní tým posunout tam, kam potřebujete.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem mistrům, vedoucím pracovních týmů, vedoucím výroby malých firem, výrobním dispečerům, technologům, team lídrům, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Všem, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé vedení a řízení a součástí jejich práce je komunikace s operátory a dalšími zaměstnanci.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Zásady efektivní komunikace - komunikace v práci mistra výroby.
  • Řešení krizových situací při komunikaci a konflikty na pracovišti.
  • Strategie řešení konfliktních situací.
  • Jednání s problémovými typy lidí - zvládat sebe i své lidi.
  • Zvládání agrese a manipulace – základy asertivity.
  • Vedení porad a pracovních setkání.
  • Trénink.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.