Manažerská akademie pro personalisty a vedoucí pracovníky

 • Ing. Gabriela Rathouzská Ing. Gabriela Rathouzská
 • Mgr. Květa Kupčáková Mgr. Květa Kupčáková
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika

Manažerská akademie je komplexní program zaměřený na klíčové i doplňkové aktivity všech HR manažerů, personalistů, vedoucích pracovníků i jednatelů.  Manažerská akademie je provázaným systémem seminářů, jednotlivé informace se propojují a zapadají do mozaiky činnosti zaměstnavatele tak, aby účastníci chápali  všechny souvislosti. Informace jsou  předkládány s důrazem na praxi s mnoha praktickými příklady.

Cíl semináře

Manažerská akademie poskytuje účastníkům souhrn vědomostí a znalostí z oblasti pracovního práva, personalistiky, odměňování a vedení, které zaměstnavatel a jeho zaměstnanci potřebují.

Komu je seminář určen

Manažerská akademie je určena zejména vedoucím pracovníkům, jednatelům, HR manažerům, personalistům, vedoucím výroby, mistrům a mzdovým účetním.

Program

4 x celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

1. den (10.4.2019) - Ing. Gabriela Rathouzská

 • Manažer
  • manažer a jeho role ve firmě
  • odpovědnost manažera
  • manažer jako zástupce zaměstnavatele ve vztahu k podřízeným zaměstnancům
 • Výběr nového zaměstnance
  • Požadavky na nového zaměstnance, kompetence
  • Předvýběr – životopis a jak s ním pracovat
  • Výběrový pohovor – struktura, jak se připravit, nač se nesmím ptát, profesní požadavky a testování.
  • Otázky a jejich kladení, jak poslouchat a slyšet odpovědi.
  • Testy a cvičení
 • Adaptace
  • Mentor a jeho význam, první den v práci
  • Zaučení a sledování adaptace
 • Zhodnocení na konci zkušební doby

Samostudium (11.4. - 21.5.2019) 

2. den (22.5.2019) - Ing. Gabriela Rathouzská

 • Pracovněprávní vztahy, jejich vznik a změny
  • vymezení základních pojmů
  • účastníci pracovněprávních vztahů
  • zásady pracovněprávních vztahů
  • vznik pracovního poměru
  • postup před vznikem pracovního poměru
  • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku
  • pracovní smlouva a její náležitosti
  • adhezní smlouvy a jejich úskalí
  • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance
  • kratší a zkrácený pracovní úvazek
  • změny pracovního poměru – přeložení, převedení na jinou práci – kdy zaměstnavatel převést zaměstnance musí a kdy může
  • informace o právech a povinnostech – co musí obsahovat, kdy je povinnost ji vypracovat a kdy ne
 • Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • Skončení pracovního poměru
  • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti
  • výpověď ze strany zaměstnavatele
  • výpovědní důvody
  • výpověď ze strany zaměstnance
  • výpovědní doby
  • zákaz výpovědi – ochranná doba
  • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
  • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
  • neplatné rozvázání pracovního poměru
  • dohody o pracích mimo pracovní poměr
  • dohoda o provedení práce
  • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení  vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele
  • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím
  • ukončení dohod
  • výpovědní lhůty - rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce

3. den (23.5.2019) - Ing. Gabriela Rathouzská

 • Pracovní doba
  • Provoz zaměstnavatele a jeho správné určení
  • Režim zaměstnance - zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu.
  • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance.
  • Kratší pracovní doba a její výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele, práce přesčas při kratší pracovní době. Zkrácená pracovní doba a kdo a jak ji může zavádět.
  • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda.
  • Harmonogram směn a práce s ním, plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou.
  • Plánování směn s ohledem na odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách.
  • Formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe, evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele, rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi.
  • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou. Limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas. Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
  • Pracovní doba v souvislosti s celodenní pracovní cestou, co je výkon práce a co není, kdy jde o volný čas zaměstnance a jak je to když zaměstnanec jede na pracovní cestu vozidlem zaměstnavatele.
  • Přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší. Dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne. Úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí.
  • Pružná pracovní doba a délka směny, základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě.

Samostudium (24.5. - 4.6.2019)

4. den (5.6.2019) - Mgr. Květa Kupčáková

 • Průřez mzdovou problematikou pro personalisty a vedoucí pracovníky
  • Odměňování mzdou
  • Minimální a zaručená mzda
  • Práce s fondem pracovní doby v souvislosti se mzdou
  • Kratší úvazky, jak s nimi efektivně pracovat
  • Příplatky ke mzdě
  • Dovolená, stanovení nároku, čerpání, krácení, převody – zásadní změny v pojetí dovolené, změny v krácení, zrušení dovolené za odpracované dny
  • Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce z hlediska pojištění, daně a zákoníku práce, změny 2017
  • Na co si dát pozor u zaměstnávání cizinců z EU – dopady na pojištění a daně
  • Nezbytné minimum ze zdravotního pojištění –výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, minimální vyměřovací základ, volna bez náhrady příjmu, registrace, vznik a zánik pojištění, nutné doklady, principy pojištění v rámci EU, co v případech, kdy zaměstnanec nedosahuje minimální mzdu z důvodu menšího rozsahu práce
  • Nezbytné minimum z nemocenského pojištění – výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, podmínky a druhy dávek, vznik a zánik pojištění, OL, podpůrčí doba, zaměstnání malého rozsahu, náhrada mzdy v době nemoci, fiktivní rozvrhy pracovní doby, náhrada mzdy některé problémy v praxi – noční směny,
  • Základní minimum ze zdaňování mezd – základní princip výpočtu daně ze mzdy, slevy na dani, práce s daňovým prohlášením, nutné doklady

Další informace

Akademie je zakončena závěrečným testem znalostí a certifikátem, který prokazuje úspěšné absolvování. CERTIFIKÁT o absolvování můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka a studijní materiály.

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská je absolventkou VŠB – TU v Ostravě a již dvanáct let pracuje ve společnosti zabývající se zaměstnáváním jako manažer a specialista zaměstnávání a odborník na pracovně právní záležitosti.
Své zkušenosti od roku 2007 předává na odborných seminářích určených zejména vedoucím zaměstnancům, personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním a mistrům.
Od roku 2014 poskytuje také přímé poradenství v pracovněprávní oblasti, které zahrnuje zpracování, úpravu a kontrolu  firemních předpisů a řešení běžných i méně běžných situací v personální práci jako je například opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zástupy za mateřskou dovolenou, změny smluv apod.
Je ředitelkou dvou společností zaměřených na obecně prospěšnou činnost.

Mgr. Květa Kupčáková

Mgr. Květa Kupčáková

Absolventka Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci, specialistka na pracovní právo, personalistiku a mzdovou problematiku. Zkušená lektorka s desetiletou praxí, manažerka personálního a mzdového útvaru významné personální agentury.