Mezigenerační soužití na pracovišti ve zdravotnictví

  • Ing. Bc. Zuzana Hekelová Ing. Bc. Zuzana Hekelová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
  • Zdravotnictví

Zrychlená doba i tím i zrychlená komunikace způsobují častější neporozumění mezi generacemi. Zdravotnické prostředí není výjimkou. Problémy ve zdravotnických kolektivech vznikají z nedostatku času na kvalitní komunikaci a samozřejmě vznikají také proto, že atmosféra ve zdravotnických zařízeních je emocionálně vypjatá. Proto leckde dochází k mezigeneračnímu napětí, které však většinou vyplývá z dlouhodobě udržovaných mýtů (například, že mladí jsou drzí a starší lidé jsou pomalí). Nejsmutnější je, že to může vést až k výpovědi zástupců té či oné generace. A tento typ fluktuace je zbytečný a vzhledem k personální situaci ve zdravotnictví vyloženě nebezpečný.

Cíl semináře

Smyslem semináře je provést účastníky různými situacemi, kdy ve zdravotnickém pracovním kolektivu nejčastěji dochází k mezigeneračnímu neporozumění. Na těchto situacích si pak účastníci uvědomí, co je v kontextu jejich pracoviště z tohoto hlediska problém opravdový (těch nakonec nebývá mnoho), a co je problémem jen zástupným.

V praktické části se program zaměří na konkrétní varianty generačního složení pracovních kolektivů – takzvané generační konstelace – což vyústí v možnost zcela konkrétního projektu každého účastníka, kterým bude generační mapa jednoho každého pracovního kolektivu, jehož zástupci se semináře zúčastní. Z toho pak přirozeně vyplynou možnosti ke zlepšení mezigenerační atmosféry na zdravotnickém pracovišti účastníků. 

Komu je seminář určen

Specifický typ semináře pro zdravotníky (lékaře a/nebo sestry), pro které je tato problematika aktuální. Seminář je vhodný také pro zaměstnance ze sociální sféry (sestry a ošetřovatelé v domovech pro seniory a podobně).

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Úvod - pracovní tým, jeho role, funkce, souvislosti (obecný pohled následovaný specifickým pohledem na tým zdravotnický)
  • Osobnostní typologie členů zdravotnického týmu a její vliv na pracovní vztahy, generační pohled, příklady
  • Situace ve zdravotnických týmech – rozbor, mapování, diskuse – vše s ohledem na generační aspekt
  • Týmové role ve zdravotnickém týmu (role členů týmu včetně jeho vedoucího, jak s nimi pracovat
  • Konkretizace rolí ve zdravotnickém týmu, mapování s ohledem na generační příslušnost, příklady 
  • Generační specifika/jejich odraz v chodu týmu (s ohledem na zdravotnictví)
  • Specifika jednotlivých generací, které tvoří pracovní tým, jak zohlednit tato specifika v praxi
  • Generační konstelace ve zdravotnickém kolektivu, společná i individuální práce.

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Zuzana Hekelová se od roku 2009 věnuje lektorské a publikační (cca 30 článků a kniha) činnosti – a to především v oblasti zdravotnictví. Jejími kurzy prošlo již cca 1500 zdravotníků z celé České republiky. Předtím mnoho let působila v nadnárodních farmaceutických společnostech jako marketingový a obchodní manažer, odkud má osobní zkušenosti z oblasti motivace, komunikace, managementu, leadershipu a dalších. Je absolventkou Obchodní fakulty VŠE v Praze a též bakalářského studia oboru Vzdělávání dospělých na UJAK v Praze.