Mimořádná událost a její řešení z pohledu zaměstnavatele

 • Mgr. Michal Vepřek Mgr. Michal Vepřek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo

Každý z nás si přeje, aby nedošlo k mimořádné události. Vyloučit ji však nemůžeme. Je proto dobré na ni být připravený a mít nastaveny mechanismy, jak postupovat, pokud k mimořádné události dojde. Cílem tohoto semináře je představit možné postupy a na co si dát pozor jednak při řešení vniklé mimořádné události a jednak při jejím šetření ze strany různých orgánů, které se do jejího šetření zapojují. Seznámíme Vás také s tím, jaké nároky mohou v souvislosti s mimořádnou událostí vznikat a kdo je za ně odpovědný, i s ohledem na závěry aktuální soudní judikatury. Dotkneme se i okruhu možných trestných činů, které mohou být v souvislosti s mimořádnou událostí šetřeny, a též související problematiky trestní odpovědnosti právnické osoby.

Cíl semináře

Cílem semináře je komplexní příprava pro nastavení mechanismů a postupů při mimořádné události.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro jednatele, členy představenstva, pracovníky v oblasti BOZP/HSEQ, interní právníky, osoby odpovědné za bezpečnost práce a provozu.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Co je to mimořádná událost
 • Jaké povinnosti má zaměstnavatel a zaměstnanec při mimořádné události
 • Kdy je možné odmítnout pomoc v souvislosti s mimořádnou událostí
 • Proces šetření mimořádné události
 • Vnitřní šetření a jeho vhodné postupy
 • Požadavky na dokumentaci šetření
 • Okruhy státních orgánů, které mohou mimořádnou událost šetřit a související povinnosti zaměstnavatele
 • Rizika plynoucí pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance z průběhu šetření mimořádné události
 • Co je a co není pracovní úraz
 • Mimořádná událost a trestněprávní odpovědnost zaměstnavatele a jeho zaměstnanců
 • Nároky zaměstnance a dalších osob v souvislosti s mimořádnou událostí aneb kdo všechno mě jako zaměstnavatele může žalovat

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Michal Vepřek

Mgr. Michal Vepřek

Mgr. Michal Vepřek je advokátem a společníkem společnosti VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2001. Sedm let působil v mezinárodní advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges. Od roku 2008 rozvíjí spolu se svými partnery vlastní advokátní kancelář. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast práva obchodních korporací (corporate governance) a pracovní právo. Vedle uvedených oblastí se věnuje oblasti obchodního práva a práva nemovitostí. Mezi jeho klienty patří velké české i mezinárodní obchodní korporace. Vedle advokátní praxe se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.