Místní a účelové komunikace a spory s nimi související

 • JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D. JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Pá 13.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
Pá 6.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa

Absolventi programu budou detailně obeznámení s aktuální odbornou literaturou a judikaturou v oblasti sporové agendy pozemních komunikací. Získají informace o dynamice právních názorových proudů v literatuře i judikatuře, jak s těmito proudy pracovat a aplikovat je v praxi.

Cíl semináře

Výkon působnosti správních úřadů na poli pozemních komunikací je dlouhodobě spjat s požadavkem na vysokou úroveň odbornosti a znalostí. Právní úprava pozemních komunikací je velmi složitá. V této oblasti práva mají při rozhodování problémy i profesionální právníci. Seminář předpokládá alespoň základní orientaci v oblasti zákonné regulace pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. a klade si za cíl prohloubení znalostí v oblasti složité problematiky pozemních komunikací

Absolventi vzdělávacího programu získají znalosti potřebné k:
- vedení správních řízení a jiných postupů na úseku pozemních komunikací. Z hlediska správních řízení v prvostupňové i odvolací agendě;
-  řešení sporných případů, které na úseku pozemních komunikací vznikají (výkon působnosti silničního správního úřadu vs. vlastník/správce pozemní komunikace);
- znalosti potřebné k výkonu metodického vedení vůči podřízeným správním úřadům.

Cílem programu z hlediska konkrétního účastníka je získání znalostí potřebných k zodpovězení otázek typu: „Co dělat když…?“ Jak postupovat v případě, kdy….“? A to v hmotněprávní i procesní rovině svěřené agendy.

Komu je seminář určen

Úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků podílející se na výkonu činností silničních správních úřadů dle § 2 odst. 4 -7 zákona č. 312/2002 Sb. a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., tj. zejména:

 • úředníci obecních úřadů;
 • úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a újezdních úřadů;
 • úředníci Ministerstva dopravy.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod. 

 • působnost silničního správního úřadu
 • součásti a příslušenství pozemních komunikací
 • zařazování a připojování
 • údržba pozemních komunikací
 • vegetace
 • účelové komunikace – vybrané problémy a specifická správní řízení
 • autovraky
 • nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 • zvláštní užívání
 • uzavírky a objížďky
 • pevné překážky na pozemních komunikacích
 • škodní události, sjízdnost, schůdnost – nařízení obce o schůdnosti místních komunikací a vymezení neudržovaných úseků
 • provozní režim / rušení železničních přejezdů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Autorka řady odborných publikací z různých právních oblastí, včetně Komentáře k Zákonu o pozemních komunikacích (C. H. Beck 2021). V současnosti působí jako právník pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pá 13.9.2024 Pá 6.12.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.