Místní a účelové komunikace v roce 2022

 • Ing. Jiří Blažek Ing. Jiří Blažek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 7.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 490,00bez DPH
 • Veřejná správa

Seminář se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací.
Lektor se zaměřuje zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví pozemních komunikací a mnoho dalšího.

Komu je seminář určen

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoci jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015 a 208/2018 Sb.
 • Občanský zákoník, nezbytná cesta
 • Novela stavebního zákona (NSZ) č. 403/2020 Sb., dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska, stanoviska, sdělení
 • řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
 • vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
 • lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
 • technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., a vyhl. č. 583/2020 Sb.
 • kategorie a třídy silnic místních komunikací, jejich význam
 • účelové komunikace, polní a lesní cesty (veřejně přístupné, neveřejně přístupné)
 • překážky na místních komunikacích a jejich řešení
 • určení právního stavu podle § 142 správního řádu č. 500/2004 Sb.
 • navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací, vyhl. č. 583/2020
 • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
 • Komunikace - deklaratorní řízení, správní řád č. 500/2004 Sb.
 • historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
 • Územní plány obcí a dopravně technické stavby, odstavné plochy, parkoviště
 • věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
 • kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
 • rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi dle stavebních předpisů, daňových a účetních předpisů
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání. Odstavené plochy, zpevněné plochy, nádvoří, garáže
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
 • Druhy dokumentace, odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
 • Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona)
 • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci, veřejná prostranství
 • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
 • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
 • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace
 • Katastr nemovitostí, přesnost vytyčení trasy komunikace

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, stavebního zákona, účetních a daňových otázek reprodukce majetku, smluv a cen, veřejných zakázek a Občanského zákoníku a správního řádu. Autor několika odborných publikací, např. Stavební zákon (600 stran A4).

St 7.9.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.