Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb

 • JUDr. Adam Zítek, Ph.D. JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 23.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 470,- Kč bez DPH
 • Právo
 • Veřejná správa

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitých věcí a je logické, že často vstupují do právních vztahů s ostatními vlastníky, zejména pak s vlastníky sousedními. Občanský zákoník pro tyto situace obsahuje celou řadu důležitých ustanovení, při jejichž znalosti lze předejít mnohým sporům z tzv. sousedských práv. Velká pozornost je v platném právu rovněž věnována zajištění přístupu na pozemek či ke stavbě při absenci přímého spojení s veřejnou cestou, a to případně i proti vůli sousedního vlastníka (tzv. nezbytná cesta). V praxi často frekventovaným tématem je správnost hranice mezi pozemky, kde význam může mít i nová žaloba na určení hranice pozemku nebo institut rozhrady. V neposlední řadě občanský zákoník umožňuje za určitých podmínek zasáhnout do vlastnického práva souseda i přesahem stavby.

Cíl semináře

Seminář má být příspěvkem k osvojení praktických kompetencí souvisejících s uvedenými tématy, přičemž půjde o řešení z pohledu soukromého práva.

Komu je seminář určen

Zejména zaměstnancům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Zařazení úpravy omezení vlastnického práva v občanském zákoníku.
 • Imise přímé a nepřímé. Absolutní zákaz nebo přihlížení k místním poměrům. Zákonná dovolenost některých imisí.
 • Movité věci na cizím pozemku a práva k nim.
 • Omezení pro umisťování stromů u hranice pozemku.
 • Přerosty a podrosty stromů a rostlin, vlastnictví jejich plodů.
 • Omezení pro terénní úpravy pozemku ve vztahu k sousednímu pozemku.
 • Nucená opatření proti vodě, sněhu a ledu ve vztahu k sousednímu pozemku.
 • Stavby u hranice pozemku.
 • Oprávněné jednorázové vstupy na sousední pozemek.
 • Stabilita hranic mezi pozemky, rozhrady a žaloba na určení hranice pozemku. Přestavek a oprávněné užívání cizího prostoru.
 • Zajištění přístupu k pozemku anebo ke stavbě. Právní možnosti a jejich význam. Nezbytná cesta a její případné zřízení soudem (kdy lze a kdy nikoliv) a jaká jsou práva a povinnosti z nezbytné cesty.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. Přístup k záznamu semináře je omezen na dobu 7 dnů po jeho skončení.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

Po 23.9.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.