Novela zákona o DPH 2019

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

Poslanecká sněmovna dne 12. března 2019 definitivně schválila všechny novely daňové legislativy pro rok 2019 (několik stovek změn napříč všemi zákony). Novela zákona o DPH přináší značné množství změn, zavádí nové pojmy, nové způsoby výpočtů i nové povinnosti. Připravili jsme pro vás seminář špičkové lektorky, který vás seznámí s přehledem změn, jejichž praktický dopad si ukážeme na řadě příkladů.

Cíl semináře

Cílem kurzu je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžné praxe podnikatelů i neziskovek. Posluchači získají přehled o základních změnách v oblasti DPH v návaznosti na novou povinnost - sestavování kontrolních hlášení. Dále se seznámí se změnami v oblasti DPH v roce 2019 a změnami v roce 2020. Lektorka probere i nejproblematičtější oblasti DPH, které přinesla dosavadní praxe (režim přenesení daňové povinnosti, přeshraniční služby, přefakturace, opravné daňové doklady v návaznosti na KH).

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům apod.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Úprava v oblasti zdaňování pronájmů
 • Ukončení činnosti společností a problémy s danou problematikou spojené
 • Registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2019 a změny v této oblasti
 • Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů - náležitosti, lhůty, elektronické doklady, selfbilling – v závislosti na kontrolní hlášení, problematické případy KH
 • Sazby daně pro rok 2019 v návaznosti na EET
 • Záznamní povinnost 2019, návaznost DPH a kontrolního hlášení, intrastat 
 • Osvobození od daně a sazby daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí, právo stavby
 • Úprava odpočtu daně a její provádění v průběhu roku - příklady provedení, nově i u oprav
 • Vouchery - jedno a více účelové,změny dph v oblasti nedoložených mank a škod
 • Zdaňování pozemků a ostatních nemovitostí DPH, změna při počítání 5leté lhůty
 • Rozšíření přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění - RPDP
 • Doručování řádných daňových dokladů, zvláštní záznamní povinnost
 • Změny v institutu nespolehlivého plátce a ručení za nezaplacenou daň, institut nespolehlivé osoby
 • Opravné daňové doklady, opravné daňové doklady v kontrolním hlášení - nezaplacené pohledávky
 • Přefakturace,zálohové platby, souhrnné doklady, platební a splátkové kalendáře zvláštní režim v KH
 • Upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU
 • Pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ 
 • Služby v souvislosti s dovozem a vývozem
 • Zaokrouhlování ZD a DPH, výpočet daně, příprava software na tuto změnu
 • Komunikace se správcem daně ve věci KH, sankce a jejich zmírnění, pokyn D29 v příkladech
 • Změna v oblasti finančního leasingu, dodání zboží
 • Informace GFŘ, koordinační výbory KDP.
 • Diskuze a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.