Novela Zákoníku práce s účinností od 1. října 2023

  • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
  • HR a personalistika
  • Právo

Seminář je zaměřen na představení novinek, které přináší důležitá novela zákoníku práce. K účinnosti novely dochází jen pár dnů po skončení legislativního procesu, což nedává mnoho prostoru zaměstnavatelům se na změny připravit. V průběhu semináře budou představeny veškeré změny zavedené novelou s prostorem pro vaše dotazy.

Cíl semináře

Seminář provede účastníky všemi změnami s tím, že novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) a také reagovat na některé z problémů, se kterými se nyní zaměstnavatelé a zaměstnanci setkávají v praxi.

Komu je seminář určen

Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:00 hod.

V průběhu semináře budou představeny veškeré změny zavedené novelou, z nichž za podstatné lze považovat následující:

  • zavedení nové a relativně flexibilní úpravy práce na dálku (tzv. home office), kdy má sice platit striktní požadavek na uzavření písemné smlouvy s každým dotčeným zaměstnancem, zákoník práce ale nestanoví žádné požadavky na obsah dohody; nově je upraveno i poskytování náhrad nákladů, kdy se zavádí paušální platba (dříve se počítalo s 2,80 Kč za každou započatou hodinu, částka se ale bude navyšovat, neboť paušál by měl nově krýt veškeré náklady), která ale nemá být povinná; oproti předchozím verzím novely se jedná z pohledu zaměstnavatelů o značně výhodnější úpravu;

  • zásadní změny, které naopak zaměstnavatelé nebudou vnímat pozitivně, dopadnou na tzv. dohodáře, tedy zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ, neboť by se na tyto dohody měla plně vztahovat právní úprava pracovní doby, včetně limitů rozsahu práce a nepřetržitých odpočinků, navíc i povinnost dopředu rozvrhovat pracovní dobu (naštěstí bude umožněno rozvrhovat směny jen na kratší období, či dokonce jen na jedinou nejbližší směnu, z čehož lze dovodit, že stále nebude garantováno zaměstnanci, že odpracuje a bude mu zaplacen jakýkoliv minimální počet směn v rámci roku) a následně ji i evidovat, stejně jako u zaměstnanců pracujících na „HPP“; navíc budou mít všichni dohodáři také právo na dovolenou, a to v rozsahu maximálně 24 hodin u DPP, resp. 80 hodin u DPČ, pokud by odpracovali plný rozsah práce, tedy 300 hodin u DPP anebo 1040 hodin u DPČ (a při výměře dovolené v délce 4 týdnů za rok); povinné konečně budou i příplatky za noční práci nebo práci o sobotách či nedělích (jediným příplatkem, který nebude dohodářům náležet, je příplatek za práci přesčas);

  • z pohledu zaměstnavatelů se novelou zjednodušují pravidla doručování důležitých písemností zaměstnancům; hlavní změnou je, že by se měl zúžit okruh písemností, které je nutné v přísném režimu zaměstnanci doručovat. Zjednodušeně lze říci, že v tomto režimu zůstanou především jednostranné ukončovací úkony (výpovědi) a mzdové/platové výměry, když z výčtu mají vypadnou zejména návrhy pracovních smluv a jejich dodatky a dohody o rozvázání pracovního poměru; dále by se díky novele mohlo v praxi rozšířit doručování výpovědí elektronicky, a to buď na soukromou emailovou adresu zaměstnanců za předpokladu, že s tímto způsobem doručení vysloví zaměstnanec souhlas; tyto změny dle našeho názoru přispějí k rozšíření digitalizace HR dokumentace (k rozšíření elektronických osobních spisů);

  • podstatně bude rozšířena povinná informační povinnost zaměstnavatelů o pracovních podmínkách, která se plní zejména při vzniku pracovněprávního vztahu – nově bude muset být každý zaměstnanec informován například o rozsahu práce přesčas, pravidlech zkušební doby nebo postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru; tato povinnost nebude dopadat pouze na zaměstnance s pracovní smlouvou, ale i na dohodáře (byť v menším rozsahu); administrativně náročnější bude i vysílání zaměstnanců na pracovní cesty delší 4 týdnů, kdy se rovněž rozšíří okruh záležitostí, se kterými musejí být vysílaní zaměstnanci seznámeni;

  • zvýšení ochrany rodičů a dalších pečujících osob, které předpokládají evropské směrnice, se do novely více méně příliš nepromítne, například novela nezavádí část rodičovské dovolené, která by nebyla přenositelná (tedy pokud by nebyla vyčerpána druhým rodičem, tak by propadla);

  • novela rovněž mění celou řadu dalších ustanovení zákoníku práce, kdy ale půjde hlavně o zpřesnění znění nebo spíše drobné změny, například požadující, aby dohoda o kratší pracovní době nebo o době určité byla uzavřena písemně.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.