Novela zákoníku práce a novinky v pracovním právu pro rok 2024

 • Mgr. Klára Valentová Mgr. Klára Valentová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo

Od 1. 10. 2023 je účinná důležitá novela zákoníku práce, která přinesla řadu novinek do personální praxe zaměstnavatelů. Některé změny významně zasáhly do zaměstnávání osob na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo do výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office). Novela však také přinesla pozitivní změny v oblasti doručování důležitých písemností (např. výpověď, zrušení ve zkušební době), a to zejména v úpravě elektronického doručování, které bylo doposud prakticky nerealizovatelné. Další změny do pracovněprávní oblasti přináší konsolidační balíček, a to zejména v oblasti daňové včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. K pravidelným změnám dochází v roce 2024 také v oblasti odměňování a cestovních náhrad a čekají nás též další novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Cíl semináře

Cílem semináře je podrobné seznámení účastníků s novelou zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a vysvětlení podstaty jednotlivých změn včetně uvádění praktických příkladů a prvních zkušeností pro snazší aplikaci nové právní úpravy do každodenní praxe zaměstnavatelů. Účastníci budou také upozornění na problematické otázky nové právní úpravy a rizika spojená s porušením povinností vyplývajících z novelizovaných právních předpisů.
 
V rámci semináře budou účastníci dále seznámeni s pracovněprávními dopady tzv. konsolidačního balíčku a s novinkami v oblasti agenturního zaměstnávání a odměňování v pracovněprávních vztazích, které přinášejí aktuální novely pracovněprávních předpisů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zástupcům všech odvětví soukromého sektoru i zaměstnavatelům ve veřejné sféře, zejména statutárním zástupcům, představitelům vrcholového řízení, vedoucím zaměstnancům, personalistům, interním právníkům a mzdovým účetním.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Novela zákoníku práce
  • Důvody a cíle nové právní úpravy
  • Možnost uzavírat pracovní smlouvy a jiné dohody elektronicky
  • Zpřísnění informační povinnosti zaměstnavatele podle § 37
  • Nová pravidla pro dohodáře
  • Jak nově nastavit výkon práce na dálku
  • Změny v pracovních podmínkách rodičů a dalších chráněných osob
  • Usnadnění doručování důležitých pracovněprávních dokumentů
  • Další dílčí změny
 • Konsolidační balíček
  • Zdanění a odvody zaměstnanců
  • Zaměstnanecké benefity
  • DPP a sociální/zdravotní pojištění
  • Změny v zákoně o zaměstnanosti
 • Pravidelné změny v odměňování a cestovních náhradách
 • Změny pro rok 2024
  • Agenturní zaměstnávání
  • Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců
  • Ručení v dodavatelském řetězci
  • Valorizační mechanismus pro minimální mzdu
  • Další změny

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Mgr. Klára Valentová

Mgr. Klára Valentová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia a po jeho ukončení pracovala pro poradenskou společnost PricewaterhouseCoopers a v roce 2001 začala působit v advokátní kanceláři Ambruz & Dark, která se později sloučila s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Od roku 2012 spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Této problematice se věnuje již přes 20 let. Vedle klientské práce také pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích. Je jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a vedoucím autorského týmu komentáře k zákoníku práce, který vydává společnost Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.