Novelizace zákoníku práce - praktické zavedení do života firem a organizací

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Účetnictví a daně
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Čeká nás další novelizace zákoníku práce – zákonodárce musí jednak zajistit řádnou transpozici evropských směrnic (např. tzv. work-life balance), ale také jde o snahu průběžně reagovat na změny a postřehy z praxe a například implementaci prvků souvisejících s komplikovanou ekonomickou situací. V novém ZP se tak dočkáme úprav v oblasti práce na dálku, elektronického podepisování a doručování nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cíl semináře

Cílem semináře je provést účastníky připravovanými změnami ZP a jejich praktické zavedení do života firem a organizací.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním a všem dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Transpozice směrnic do ZP:  
  • změny v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice Work-life Balance) na povinnosti zaměstnavatelů
  • změny  v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1152 o transparentních předvídatelných pracovních podmínek na úpravu pracovněprávních vztahů v ZP
 • Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance
 • Péče o děti a jiné překážky v práci
 • Změny v dohodách o práci konaných mimo pracovní poměr
 • Flexibilní pracovní doba
 • Souběh dovolené a svátku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
 • Výkon práce na dálku, pracovní podmínky, náklady, BOZP
 • Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky
 • Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci informaci o klíčových aspektech pracovněprávního vztahu, forma a prokazatelnost informování, termíny
 • Další novinky v doručování v pracovněprávních vztazích, elektronické podepisování
 • Možnost výkonu práce zaměstnankyň čerpajících rodičovskou dovolenou
 • Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence
 • Nejnovější judikatura

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte nejpozději následující pracovní den.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).